Politechnika Świętokrzyska to najstarsza szkoła wyższa w regionie świętokrzyskim i jedyna publiczna, techniczna uczelnia akademicka o statusie politechniki. Nawiązuje do tradycji założonej w 1816 r. przez Stanisława Staszica Szkoły Akademiczno-Górniczej, pierwszej wyższej szkoły technicznej na ziemiach polskich, mieszczącej się w Pałacu Biskupów Krakowskich, obecnie siedziba Muzeum Narodowego w Kielcach.

Zwarty 22-hektarowy kampus uczelni zlokalizowany jest w centrum miasta w pobliżu dwóch galerii handlowych, skupia pięć obiektów dydaktyczno-badawczych z 4 halami laboratoryjnymi, budynek Centrum Naukowo-Wdrożeniowego CENWIS, gmach rektoratu i Biblioteki Głównej, Główną Aulę Wykładową, halę Centrum Sportu wraz ze stadionem lekkoatletycznym, budynek z siedzibą studenckiego klubu „Pod Krechą”, Centrum Laserowych Technologii Metali oraz 6 domów studenckich. W Dąbrowie k/Kielc na terenie o powierzchni 2,75 ha znajdują się hale laboratoryjne i budynki biurowo-dydaktyczne Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn – baza dla kierunku inżynieria środków transportu.

Politechnika Świętokrzyska stanowi zaplecze badawczo-naukowe dla rozwoju nowoczesnego przemysłu województwa świętokrzyskiego, a także małych i średnich przedsiębiorstw, licznie powstających w regionie. Ponad 136 laboratoriów, w tym pięć akredytowanych z zakresu materiałów drogowych, elektrotechniki pojazdowej, techniki świetlnej, komputerowych pomiarów wielkości geometrycznych oraz mikroskopii skaningowej i mikroanalizy rentgenowskiej, wyposażonych w nowoczesną aparaturę pozwala na prowadzenie badań naukowych i realizację zadań dydaktycznych na najwyższym światowym poziomie. Unikalne w skali kraju jest Centrum Laserowych Technologii Metali (wspólna jednostka Uczelni i Polskiej Akademii Nauk) posiadające pełne zaplecze do prowadzenia badań w obszarze technologii laserowych i plazmowych.

Do rozwoju bazy laboratoryjnej i aparaturowej przyczyniają się liczne realizowane przez Politechnikę Świętokrzyską projekty, w tym m.in. dwa strategiczne dla rozwoju naszej Uczelni projekty, tj.:

 • projekt CENWIS – w wyniku realizacji którego powstało unikatowe interdyscyplinarne Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego, wyposażone w najnowocześniejszą w kraju i na świecie infrastrukturę badawczo-rozwojową,
 • projekt Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar to projekt, który celem jest utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii, które zapewni zarówno profesjonalną bazę dydaktyczną dla studentów, jak i badawczą dla naukowców z kraju i zagranicy. Za jej pośrednictwem będzie możliwe świadczenie usług o najwyższym światowym standardzie, co stworzy również możliwość udziału w europejskich programach badawczych typu EMPIR. Bliska współpraca Politechniki Świętokrzyskiej z Głównym Urzędem Miar stanowi dużą szansę rozwoju zarówno dla naszej Uczelni, ale również całego województwa świętokrzyskiego. To możliwość ciekawej i ambitnej pracy, staży, współpracy naukowej oraz kontaktów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Szeroko rozumiana współpraca pomiędzy uczelniami a biznesem – gospodarką i organizacjami wspierającymi naukę i biznes – to gwarant sukcesu w zakresie innowacyjności i wdrażania ciekawych projektów, rozwiązań czy wynalazków powstających w uczelni.
Politechnika Świętokrzyska nie tylko wspiera rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, ale stanowi równocześnie bazę wykwalifikowanych pracowników dla regionalnego rynku pracy. Oferta edukacyjna naszej Uczelni jest bogata i ciągle poszerzana o nowe interesujące kierunki. Aktualnie prowadzimy studia na 21 kierunkach, a w roku akademickim 2022/2023 planujemy uruchomienie dwóch nowych kierunków: zarządzania biznesowego oraz wspólnie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego – inżynierii biomedycznej.

Dyplom Politechniki Świętokrzyskiej cieszy się uznaniem pracodawców, pozwalając na uzyskanie ciekawej pracy, zarówno w regionie, jak i w całym kraju – 90% naszych absolwentów uzyskuje zatrudnienie zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów w ciągu roku od obrony pracy dyplomowej. Absolwentów i pracodawców kojarzy i wspiera Akademickie Centrum Kariery, działające w ramach naszej uczelni, natomiast pasje i talenty młodych ludzi pozwalają rozwijać liczne studenckie koła naukowe działające na uczelni. Studenci oraz doktoranci PŚk odnoszą sukcesy w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, takich jak: University Rover Challenge, European Rover Challenge, Seeds for the Future firmy Huawei, ModelMania na stadionie PGE Narodowym, FINSIM /dawniej BANRISK/ – symulacyjna gra zarządzania bankiem on-line. Studenci laureaci i wyróżnieni w kolejnych edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca – którego inicjatorem jest Politechnika Świętokrzyska, w ostatnich kilku latach z sukcesami zaprezentowali swoje rozwiązania na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie zdobywając każdorazowo złote, srebrne lub brązowe medale.

Rozbudowywana jest również baza socjalna, kulturalna i sportowa uczelni. Niedawno został oddany do użytku nowoczesny, wielofunkcyjny stadion lekkoatletyczny o wartości 15 mln zł.

Uczelnia oferuje nowoczesne, jedno- i dwuosobowe pokoje w 6 domach studenckich. Wszystko w obrębie jednego kampusu, minutę od uczelni.

Liczne koncerty, kabaretony, maratony filmowe, festiwale i przeglądy, prężnie działający chór akademicki i Klub Turystyki Kwalifikowanej nie pozwolą zapomnieć niepowtarzalnej atmosfery studiowania w Kielcach.

Politechnika Świętokrzyska jest uczelnią przyjazną, otwartą i przestrzegającą wysokich standardów etycznych i poszanowania godności każdego pracownika i studenta.

Politechnika Świętokrzyska posiada:

uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w czterech dyscyplinach:

 • inżynieria lądowa i transport
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 • inżynieria mechaniczna

uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w czterech dyscyplinach:

 • inżynieria lądowa i transport
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 • inżynieria mechaniczna

Szkoła Doktorska

Szkoła Doktorska od października 2019 roku zastąpiła studia doktoranckie.
Zasady rekrutacji oraz program kształcenia uchwala Senat Politechniki Świętokrzyskiej.
Szkoła Doktorska prowadzi kształcenie w systemie stacjonarnym w dyscyplinach:

 • automatyka, elektronika i elektrotechnika
 • inżynieria lądowa i transport
 • inżynieria mechaniczna
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Aktualnie prowadzone są w ramach pięciu wydziałów studia na 21 kierunkach, a w roku akademickim 2022/2023 planowane jest uruchomienie dwóch nowych kierunków: zarządzania biznesowego oraz wspólnie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego – inżynierii biomedycznej.

Wydział Budownictwa i Architektury prowadzi studia na kierunkach:

 • Architektura – studia stacjonarne I i II stopnia
 • Budownictwo – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia, studia stacjonarne I stopnia w języku angielskim

Wydział nadzoruje procedury awansowe w zakresie:

 • nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport (wcześniej budownictwo – od 1989 r.)
 • nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport (wcześniej budownictwo – od 2003 r.)

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki prowadzi studia na kierunkach:

Wydział nadzoruje procedury awansowe w zakresie:

 • nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika (wcześniej elektrotechnika – od 28 września 1998 r.)
 • nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika (wcześniej elektrotechnika – od 20.12.2010 r.)

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki prowadzi studia na kierunkach:

Wydział nadzoruje procedury awansowe w zakresie:

 • nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (wcześniej inżynieria środowiska – od 28.05.2012 r.)
 • nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (wcześniej inżynieria środowiska – od 29.02.2016 r.)

29 lutego 2016 roku Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria środowiska.

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn prowadzi studia na kierunkach:

Wydział nadzoruje procedury awansowe w zakresie:

 • nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna (wcześniej w dyscyplinach: mechanika – od 23 lutego 1998 r., budowa i eksploatacja maszyn – od 31 sierpnia 1972 r., automatyka i robotyka – od 28 stycznia 2008 r.)
 • nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna (wcześniej w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn – od 20 grudnia 1999 r.)

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego prowadzi studia na kierunkach:

 • Ekonomia – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
 • Inżynieria Biomedyczna * – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
 • Inżynieria Danych – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
 • Logistyka – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
 • Zarządzanie Biznesowe *
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia, studia stacjonarne I stopnia w języku angielskim

* kierunek zostanie uruchomiony po pozytywnej decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki