Energetyka

Energetyka

Studia stacjonarne (dzienne)

  • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu inżyniera
    zakres:
    – energetyka odnawialna i elektroenergetyka

Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie technologii energetyki odnawialnej i eksploatacji urządzeń w elektroenergetyce pozwalające na nadzorowanie procesów związanych z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii, programowaniem rozwoju lokalnej infrastruktury energetycznej, modernizacji procesów i urządzeń oraz tworzenia i zarządzania małą firmą sektora energetycznego. Posiadają podstawowe umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów współczesnej elektroenergetyki w jednostkach samorządowych, również z wykorzystaniem niekonwencjonalnych (w tym szczególnie odnawialnych) źródeł energii oraz problematyki zmniejszenia zagrożeń środowiska. Mogą planować i projektować rozwój terenowej gospodarki energetycznej w oparciu o miejscowe, ekologiczne źródła. Absolwenci poznają budowę i zasady eksploatacji źródeł energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem kogeneracji, nabywają wiedzę z zakresu dystrybucji energii obejmującą zagadnienia związane z instalacjami elektrycznymi i ciepłowniczymi w budynkach mieszkalnych oraz rozwiązaniami energooszczędnymi. Poznają zagadnienia wytwarzania energii elektrycznej w ogniwach fotowoltaicznych, elektrowniach wiatrowych i ogniwach paliwowych oraz energii cieplnej w pompach cieplnych i kolektorach cieplnych.