Automatyka i elektrotechnika przemysłowa

Automatyka i elektrotechnika przemysłowa

Studia stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia

  • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

Wybrane przedmioty, które obejmuje program studiów:
rysunek techniczny i podstawy CAD, elektrotechnika, maszyny elektryczne, bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych, instalacje elektryczne i zabezpieczeniowe, mechanika techniczna, układy elektroniczne, układy cyfrowe, elementy i układy automatyki, programowanie sterowników przemysłowych, mikroprocesorowe układy sterowania, aplikacje sterowników przemysłowych, podstawy robotyki i mechanizacji, programowanie obrabiarek CNC i robotów przemysłowych, symulacja układów dynamicznych, przekształtnikowe układy napędowe, programowanie komputerów, programowanie obiektowe, przemysłowe sieci komputerowe, inżynieria materiałowa, podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, ochrona własności intelektualnej.

Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach pierwszego stopnia
Absolwenci będą przygotowani do pracy na stanowisku automatyk-elektryk, ich wiedza będzie dostosowana do wymagań zakładów wykorzystujących zautomatyzowane i zrobotyzowane linie produkcyjne, systemy wizyjne, technologie Przemysłu 4.0 oraz Internetu Rzeczy. Absolwenci będą mieli umiejętności, które umożliwią im efektywne zastosowanie wiedzy z zakresu matematyki, fizyki, elektrotechniki, elektroniki, informatyki i automatyki do analizy problemów współczesnej inżynierii i syntezy ich rozwiązań, co pozwoli na realizację zadań inżynierskich w biurach projektowych i nowoczesnych zakładach przemysłowych. Absolwenci będą potrafili tworzyć oprogramowanie na komputery PC, sterowniki PLC oraz mikrokontrolery, ich umiejętności pozwolą na programowanie systemów sterowania maszyn, procesów produkcyjnych, obrabiarek CNC i robotów przemysłowych. Posiądą zdolność wykorzystywania nowoczesnych narzędzi informatycznych, w tym oprogramowania CAD/CAS oraz SCADA, do szybkiego prototypowania, projektowania, symulacji, wizualizacji układów automatyki i procesów przemysłowych. Będą potrafili projektować układy automatyki z uwzględnieniem podstawowych standardów, norm i aspektów prawnych, jak również układy napędowe, układy zasilania, instalacje elektryczne oraz układy zabezpieczeń urządzeń elektrycznych. Praktyki zawodowe realizowane we współpracy z wiodącymi przedsiębiorstwami z branży automatyki w regionie umożliwią absolwentom szybkie znalezienie zatrudnienia.