Teleinformatyka

Teleinformatyka

Studia stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia

  • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

Wybrane przedmioty, które obejmuje program studiów:
wprowadzenie do teleinformatyki, programowanie w języku C, C++, Python, Java, algorytmy i złożoność obliczeniowa, algorytmy kryptograficzne, technologie informacyjne, techniki obliczeniowe, podstawy techniki cyfrowej, system operacyjny Linux, systemy operacyjne czasu rzeczywistego, sieci bezprzewodowe, architektury sieci operatorskich, sieci korporacyjne, cyberbezpieczeństwo, programowanie sieciowe, technologie routingu i przełączanie, technologie Internetu Rzeczy, obliczenia ewolucyjne, analityka Big Data, systemy rozpoznawania obrazów, systemy Data Center, projektowanie UX/UI, wirtualizacja i konteneryzacja, projektowanie i prototypowanie obwodów drukowanych, wybrane zagadnienia pól elektromagnetycznych, technika pomiarowa, ochrona własności intelektualnej.

Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym
Obserwowany dynamiczny rozwój technologii ICT oraz IoT wiąże się z coraz większym zapotrzebowaniem na wyspecjalizowane kadry, które będą potrafiły rozwijać, wdrażać, utrzymywać oraz wykorzystywać dostępne już technologie. Absolwenci teleinformatyki dzięki zdobytemu w trakcie studiów doświadczeniu będą przygotowani do podejmowania wyzwań w stale rozwijających się zagadnieniach z zakresu technologii ICT. W trakcie studiów poznają dogłębnie funkcjonowanie sieci teleinformatycznych, najważniejsze systemy operacyjne oraz niezbędne języki programowania. Ukończenie studiów o profilu praktycznym sprawi, że absolwenci zdobędą duże doświadczenie zawodowe już w trakcie nauki. Po ukończeniu studiów będą bardzo dobrze przygotowani do rozpoczęcia kariery zawodowej, między innymi w obszarach: projektowania, zarządzania, wdrażania oraz bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych, programowania w językach C/C++/C#, Python, Java, programowania sieciowego, cyberbezpieczeństwa, technologii Internetu Rzeczy i analityki Big Data, sztucznej inteligencji, tworzenia aplikacji mobilnych, systemów lokalizacji obiektów w czasie rzeczywistym oraz monitoringu wizyjnego, Data Center, wirtualizacji funkcji oraz konteneryzacji, wdrażania technologii 5G.

W procesie kształcenia na kierunku teleinformatyka wykorzystywane są renomowane materiały dydaktyczne, udostępniane przez firmę Cisco w ramach programu Cisco Networking Academy. Studenci mają możliwość uczestnictwa w nieodpłatnych szkoleniach oraz zdobycia wielu certyfikatów.

Dodatkowo do programu studiów włączony został moduł związany z rozwojem kompetencji miękkich takich jak sztuka autoprezentacji, rozwój inteligencji emocjonalnej.