Teleinformatyka

Teleinformatyka

Studia stacjonarne (dzienne)

  • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia
    kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

Studia niestacjonarne (zaoczne)

  • 4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia
    kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia
Wiedza zdobyta podczas studiów pozwala znaleźć zatrudnienie w firmach związanych z szeroko rozumianą branżą IT. W programie studiów znajduje się aż 18 przedmiotów, w ramach których nieodpłatnie można zdobyć międzynarodowe, renomowane w skali całego świata certyfikaty Cisco Networking Academy. Certyfikujemy, między innymi, w zakresach: CCNA, CCNA CyberOps, CCNP, IoT, C/C++, Python, Network programming, Linux, BigData. Wiedza ta uzupełniana jest zagadnieniami sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa, tworzenia aplikacji mobilnych, Data Center, wirtualizacji oraz konteneryzacji czy też technologii 5G i języka JAVA. Ponadto, dzięki specjalnie przygotowanym blokom programowym studenci poznają branżowy język obcy oraz rozwijają swoje kompetencje miękkie.