Logistyka

Logistyka

Studia stacjonarne (dzienne)

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera
  zakres:
  – zarządzanie logistyczne
  – projektowanie systemów logistycznych

Studia niestacjonarne (zaoczne)

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera
  zakres:
  – zarządzanie logistyczne
  – projektowanie systemów logistycznych

Sylwetka absolwenta to studiach pierwszego stopnia

Absolwenci posiadają wiedzę merytoryczną z zakresu przedmiotów podstawowych i technicznych oraz wiedzę dotyczącą podstaw nauk ekonomicznych, zarządzania i informatyki, a także umiejętności menedżerskie. Są wyposażeni we wszechstronną i zaawansowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, procesów zachodzących w logistycznym łańcuchu dostaw, logistyki zaopatrzenia, produkcji
i dystrybucji oraz recyklingu, infrastruktury logistycznej oraz procesów transportowych. Posiadają także umiejętności wykorzystania systemów informatycznych oraz technik inżynierskich przy rozwiązywaniu różnych problemów logistycznych. Są przygotowani do świadczenia usług doradczych, wspomagania i samodzielnego podejmowania racjonalnych decyzji, dotyczących projektowania procesów logistycznych oraz zarządzania tymi
procesami. Posiadają także wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania produkcją i usługami, kosztami logistycznymi oraz personelem. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, w przedsiębiorstwach logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką oraz jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności menedżerskie.

 

dołącz do nas!