Informatyka

Informatyka

Studia stacjonarne (dzienne)

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu inżyniera
  zakres:
  – systemy informacyjne
  – grafika komputerowa
  – teleinformatyka
 • 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera
  zakres:
  – systemy informacyjne
  – grafika komputerowa

Studia niestacjonarne (zaoczne)

 • 4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu inżyniera
  zakres:
  – systemy informacyjne
  – grafika komputerowa
  – teleinformatyka
 • 2-letnie (4 semestry) studia drugiego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera
  zakres:
  – systemy informacyjne
  – grafika komputerowa

Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Dobrze znają zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Posiadają umiejętność programowania komputerów i znają zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Mają także podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. Absolwenci są przygotowani do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane.


Sylwetka absolwenta po studiach drugiego stopnia

Absolwenci są przygotowani do prowadzenia prac projektowych i rozwojowych z zakresu informatyki technicznej oraz systemów informacyjnych. Nabywają umiejętności analizy i oceny różnych rozwiązań projektowych powstałych w warunkach ograniczonej informacji o projektowanym systemie, a także umiejętność wyboru właściwej techniki projektowej dla systemów sprzętowych, programowych i mieszanych, rozwiązywania problemów związanych z rozwojem narzędzi i technik projektowych w obszarze informatyki technicznej i systemów informacyjnych. Są przygotowani do podejmowania trudnych zadań projektowych i rozwiązywania aktualnych problemów badawczych.