Elektrotechnika

Elektrotechnika

Studia stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

zakres:

 • automatyka
 • elektronika przemysłowa i energoelektronika
 • komputerowe systemy pomiarowe
 • przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej

Wybrane przedmioty, które obejmuje program studiów:
geometria i grafika inżynierska, systemy CAD w układach mechatronicznych, teoria obwodów, teoria pola elektromagnetycznego, elektroenergetyka, energoelektronika, gospodarka elektroenergetyczna, podstawy procesów konwersji energii, niezawodność zasilania energią elektryczną, instalacje elektryczne, urządzenia elektryczne, maszyny elektryczne, sieci i zabezpieczenia, technika wysokich napięć, technika świetlna, inżynieria materiałowa, podstawy automatyki, układy elektroniczne automatyki, podstawy robotyki i mechanizacji, programowanie procesorów sygnałowych, układy cyfrowe, komputerowa symulacja układów dynamicznych, komputerowe wspomaganie projektowania, bazy danych, zagadnienia prawne w projektowaniu instalacji elektrycznych, ochrona własności intelektualnej.

Studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia

 • 4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

zakres:

 • automatyka
 • elektronika przemysłowa i energoelektronika
 • komputerowe systemy pomiarowe
 • przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej

Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach pierwszego stopnia
Absolwenci przygotowani są do działalności inżynierskiej w pokrewnych dziedzinach, jak: automatyka i systemy pomiarowe, przetwarzanie energii elektrycznej i energoelektronika, napędy elektryczne i elektronika przemysłowa, zarówno w sferze różnego rodzaju usług, jak i produkcji, samodzielnego i innowacyjnego rozwiązywania zagadnień technicznych, wykorzystywania nowych technologii i urządzeń komputerowych i informatyki w projektowaniu i zarządzaniu, np. układami i systemami automatyki, przetwarzania energii elektrycznej, energoelektronicznymi. Posiadają umiejętności komputerowego wspomagania projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych nowoczesnych układów napędowych, a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną.

Zakres automatyka przygotowuje absolwenta w obszarze modelowania procesów, analizy i syntezy układów sterowania, budowy elementów i urządzeń automatyki, programowania i stosowania sterowników mikroprocesorowych i mikrokontrolerów, energoelektronicznych układów napędowych, podstaw robotyki i komputerowo wspomaganego projektowania układów automatyki.

Zakres elektronika przemysłowa i energoelektronika przygotowuje absolwenta w obszarze: teorii, metod analizy, modelowania komputerowego i projektowania wspomaganego komputerem systemów elektroniki przemysłowej sterowanych mikroprocesorami, ze szczególnym uwzględnieniem układów energoelektronicznych stosowanych między innymi w zautomatyzowanych napędach elektrycznych, pojazdach trakcyjnych, grzejnictwie indukcyjnym, energetyce, w nowoczesnym oświetleniu, gospodarstwie domowym i technice wojskowej.

Zakres komputerowe systemy pomiarowe przygotowuje absolwentów w obszarze analogowych i cyfrowych przetworników pomiarowych, układów VLSI, ze szczególnym uwzględnieniem układów programowalnych, stosowanych w miernictwie, standardowych interfejsów pomiarowych, układów mikroprocesorowych, mikrokomputerowych mikrokontrolerów jednoukładowych, systemów pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.

Zakres przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej przygotowuje absolwentów w obszarze projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń i układów do wytwarzania, przesyłania i przetwarzania energii elektrycznej, znajomości maszyn i napędów elektrycznych, techniki wysokich napięć, gospodarki elektroenergetycznej oraz sieci elektroenergetycznych i zabezpieczeń.

Studia stacjonarne (dzienne) drugiego stopnia

 • 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu magistra inżyniera

zakres:

 • automatyka
 • elektronika przemysłowa i energoelektronika
 • komputerowe systemy pomiarowe
 • przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej

Wybrane przedmioty, które obejmuje program studiów:
pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych, zakłócenia w układach elektroenergetycznych, elektromechaniczne systemy napędowe, elektroenergetyka zakładów przemysłowych, elastyczne systemy produkcji, podstawy audytingu energetycznego, zarządzanie własnością intelektualną.

Studia niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia

 • 2-letnie (4 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu magistra inżyniera

zakres:

 • automatyka
 • elektronika przemysłowa i energoelektronika
 • komputerowe systemy pomiarowe
 • przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej

Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach drugiego stopnia
Absolwenci posiadają zaawansowaną i ugruntowaną wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, funkcjonowania i testowania urządzeń elektrycznych oraz komputerowych systemów pomiarowych i systemów sterowania cyfrowego. Posiadają umiejętności stosowania właściwych narzędzi informatycznych i elektronicznych.

W programie studiów przewidziano różnorodne zajęcia praktyczne – praktyki zawodowe w wielu zakładach przemysłowych o odmiennym profilu produkcji, jak i zajęcia prowadzone w nowoczesnych laboratoriach wyposażonych w unikalną w skali kraju aparaturę badawczą, jak na przykład Laboratorium Pomiarów Jakości Energii Elektrycznej, Laboratorium Sterowników PLC, Laboratorium Gospodarki Elektroenergetycznej, Laboratorium Napędów Elektrycznych i inne.

Wiele prac dyplomowych realizowanych na kierunku powstaje na bazie danych pochodzących z przemysłu i rozwiązuje konkretne problemy zakładów przemysłowych.

Absolwenci kierunku elektrotechnika mogą prowadzić prace monterskie, projektowe, badawcze i rozwojowe zarówno w małych firmach jak i w dużych zakładach przemysłowych. Mogą znaleźć zatrudnienie także w biurach projektowych, konstrukcyjnych i laboratoriach naukowych, a także w szeroko rozumianej elektroenergetyce przemysłowej oraz zawodowej. Znaczna część absolwentów, mając doskonałe przygotowanie zawodowe, decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej w branży elektrotechnicznej.

Zakres automatyka przygotowuje absolwenta w obszarze modelowania procesów, analizy i syntezy układów sterowania, budowy elementów i urządzeń automatyki, programowania i stosowania sterowników mikroprocesorowych i mikrokontrolerów, energoelektronicznych układów napędowych, podstaw robotyki i komputerowo wspomaganego projektowania układów automatyki.

Zakres elektronika przemysłowa i energoelektronika przygotowuje absolwenta w obszarze: teorii, metod analizy, modelowania komputerowego i projektowania wspomaganego komputerem systemów elektroniki przemysłowej sterowanych mikroprocesorami, ze szczególnym uwzględnieniem układów energoelektronicznych stosowanych między innymi w zautomatyzowanych napędach elektrycznych, pojazdach trakcyjnych, grzejnictwie indukcyjnym, energetyce, w nowoczesnym oświetleniu, gospodarstwie domowym i technice wojskowej.

Zakres komputerowe systemy pomiarowe przygotowuje absolwentów w obszarze analogowych i cyfrowych przetworników pomiarowych, układów VLSI, ze szczególnym uwzględnieniem układów programowalnych, stosowanych w miernictwie, standardowych interfejsów pomiarowych, układów mikroprocesorowych, mikrokomputerowych mikrokontrolerów jednoukładowych, systemów pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.

Zakres przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej przygotowuje absolwentów w obszarze projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń i układów do wytwarzania, przesyłania i przetwarzania energii elektrycznej, znajomości maszyn i napędów elektrycznych, techniki wysokich napięć, gospodarki elektroenergetycznej oraz sieci elektroenergetycznych i zabezpieczeń.