Elektrotechnika

Elektrotechnika

Studia stacjonarne (dzienne)

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia
  kończące się uzyskaniem tytułu inżyniera
  zakres:
  – automatyka
  – elektronika przemysłowa i energoelektronika
  – komputerowe systemy pomiarowe
  – przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
 • 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia
  kończące się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera
  zakres:
  – automatyka
  – elektronika przemysłowa i energoelektronika
  – komputerowe systemy pomiarowe
  – przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej

Studia niestacjonarne (zaoczne)

 • 4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu inżyniera
  zakres:
  – automatyka
  – elektronika przemysłowa i energoelektronika
  – komputerowe systemy pomiarowe
  – przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
 • 2-letnie (4 semestry) studia drugiego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera
  zakres:
  – automatyka
  – elektronika przemysłowa i energoelektronika
  – komputerowe systemy pomiarowe
  – przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej

Sylwetka studenta po studiach pierwszego stopnia

Absolwenci przygotowani są do działalności inżynierskiej w pokrewnych dziedzinach, jak: automatyka i systemy pomiarowe, przetwarzanie energii elektrycznej i energoelektronika, napędy elektryczne i elektronika przemysłowa, zarówno w sferze różnego rodzaju usług, jak i produkcji, samodzielnego i innowacyjnego rozwiązywania zagadnień technicznych, wykorzystywania nowych technologii i urządzeń komputerowych i informatyki w projektowaniu i zarządzaniu, np. układami i systemami automatyki, przetwarzania energii elektrycznej, energoelektronicznymi. Posiadają umiejętności komputerowego wspomagania projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych nowoczesnych układów napędowych, a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną.


Sylwetka studenta po studiach drugiego stopnia

Absolwenci posiadają zaawansowaną i ugruntowaną wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, funkcjonowania i testowania urządzeń elektrycznych oraz komputerowych systemów pomiarowych i systemów sterowania cyfrowego. Posiadają umiejętności stosowania właściwych narzędzi informatycznych i elektronicznych.