Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka

Studia stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

zakres:

 • automatyka przemysłowa
 • automatyka maszyn i procesów
 • komputerowe systemy sterowania i pomiarów

Wybrane przedmioty, które obejmuje program studiów:
aplikacje internetowe i mobilne w sterowaniu i monitorowaniu procesów, automatyzacja i robotyzacja produkcji na obrabiarkach CNC, budowa i programowanie robotów, elementy wykonawcze automatyki, internet rzeczy w zdalnym sterowaniu maszyn i procesów, komputerowe systemy sterowania i pomiarów, metody sztucznej inteligencji w układach sterowania, podstawy architektury komputerów i systemów operacyjnych, podstawy szybkiego prototypowania, programowanie sterowników PLC, programowanie w języku C, programowanie w środowisku Labview, programy CAD/CAE w praktyce inżynierskiej, roboty przemysłowe, sieci komunikacyjne w układach automatyki przemysłowej, techniki wizyjne i przetwarzanie obrazów, układy mikroprocesorowe w sterowaniu, wspomaganie projektowania instalacji automatyki przemysłowej, wspomaganie projektowania instalacji automatyki przemysłowej, zintegrowane systemy robotyczne.

Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach pierwszego stopnia
Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy związanej z projektowaniem, uruchamianiem i eksploatacją automatyki w różnych zastosowaniach przemysłowych i innych, ze szczególnym naciskiem na układy elektrohydrauliczne i elektropneumatyczne; są również przygotowani do instalowania i obsługi zautomatyzowanych stanowisk produkcyjnych, w szczególności stanowisk wyposażonych w roboty przemysłowe. Posiadają umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego, programowania zarówno komputerów uniwersalnych, jak i sterowników cyfrowych oraz łączenia ich z różnorodnymi urządzeniami zewnętrznymi. Inżynierowie automatycy posiadają wiedzę z zakresu algorytmów regulacji automatycznej oraz innych algorytmów obliczeniowych i decyzyjnych. W roku 2019 programy studiów zostały zmodyfikowane, znacząca wzrosła liczba godzin zajęć praktycznych.

Zakres komputerowe systemy sterowania i pomiarów na kierunku automatyka i robotyka przygotowuje przyszłą kadrę, która może znaleźć zatrudnienie w powstającym z udziałem Uczelni Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar.

Studia stacjonarne (dzienne) drugiego stopnia

 • 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera

zakres:

 • automatyka przemysłowa
 • komputerowe systemy sterowania i pomiarów

Wybrane przedmioty, które obejmuje program studiów:
aplikacje internetowe i mobilne w sterowaniu i monitorowaniu procesów, automatyzacja i robotyzacja produkcji na obrabiarkach CNC, budowa i programowanie robotów, elementy wykonawcze automatyki, internet rzeczy w zdalnym sterowaniu maszyn i procesów, komputerowe systemy sterowania i pomiarów, metody sztucznej inteligencji w układach sterowania, podstawy architektury komputerów i systemów operacyjnych, podstawy szybkiego prototypowania, programowanie sterowników PLC, programowanie w języku C, programowanie w środowisku Labview, programy CAD/CAE w praktyce inżynierskiej, roboty przemysłowe, sieci komunikacyjne w układach automatyki przemysłowej, techniki wizyjne i przetwarzanie obrazów, układy mikroprocesorowe w sterowaniu, wspomaganie projektowania instalacji automatyki przemysłowej, wspomaganie projektowania instalacji automatyki przemysłowej, zintegrowane systemy robotyczne.

Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach drugiego stopnia
Absolwenci posiadają zaawansowaną wiedzę i umiejętności do twórczego działania w zakresie analizy, projektowania i konstrukcji układów i systemów automatyki, sterowania i oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej oraz projektowania systemów wspomagania decyzji. Są przygotowani do pracy w instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, w przemyśle chemicznym, ośrodkach budowy maszyn, przemysłach: metalurgicznym, przetwórstwa materiałów, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznym, energetycznym oraz ochrony środowiska, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających specjalistów z zakresu automatyki i technik decyzyjnych.

Studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia

 • 4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

zakres:

 • automatyka przemysłowa
 • automatyka maszyn i procesów
 • komputerowe systemy sterowania i pomiarów

Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach pierwszego stopnia
Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy związanej z projektowaniem, uruchamianiem i eksploatacją automatyki w różnych zastosowaniach przemysłowych i innych, ze szczególnym naciskiem na układy elektrohydrauliczne i elektropneumatyczne; są również przygotowani do instalowania i obsługi zautomatyzowanych stanowisk produkcyjnych, w szczególności stanowisk wyposażonych w roboty przemysłowe. Posiadają umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego, programowania zarówno komputerów uniwersalnych, jak i sterowników cyfrowych oraz łączenia ich z różnorodnymi urządzeniami zewnętrznymi. Inżynierowie automatycy posiadają wiedzę z zakresu algorytmów regulacji automatycznej oraz innych algorytmów obliczeniowych i decyzyjnych. W roku 2019 programy studiów zostały zmodyfikowane, znacząca wzrosła liczba godzin zajęć praktycznych.

Studia niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia

 • 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera

zakres:

 • automatyka przemysłowa
 • komputerowe systemy sterowania i pomiarów

Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach drugiego stopnia
Absolwenci posiadają zaawansowaną wiedzę i umiejętności do twórczego działania w zakresie analizy, projektowania i konstrukcji układów i systemów automatyki, sterowania i oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej oraz projektowania systemów wspomagania decyzji. Są przygotowani do pracy w instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, w przemyśle chemicznym, ośrodkach budowy maszyn, przemysłach: metalurgicznym, przetwórstwa materiałów, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznym, energetycznym oraz ochrony środowiska, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających specjalistów z zakresu automatyki i technik decyzyjnych.

Studenci Wydziału mają możliwość uczestniczenia w kursach kończących się uzyskaniem certyfikatów:

 • „Podstawy programowania i konfiguracji sterowników PLC”,
 • „SolidWorks CSWA”,
 • „SolidWorks CSWA-S”.