Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka

Studia stacjonarne (dzienne)

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera
  zakres:
  – automatyka przemysłowa
  – automatyka maszyn i procesów
  – komputerowe systemy sterowania i pomiarów
 • 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera
  zakres:
  – automatyka przemysłowa
  – komputerowe systemy sterowania i pomiarów

Studia niestacjonarne (zaoczne)

 • 4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia
  kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera
  zakres:
  – automatyka przemysłowa
  – automatyka maszyn i procesów
  – komputerowe systemy sterowania i pomiarów
 • 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia
  kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera
  zakres:
  – automatyka przemysłowa
  – komputerowe systemy sterowania i pomiarów

Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy związanej z projektowaniem, uruchamianiem i eksploatacją automatyki w różnych zastosowaniach przemysłowych i innych, ze szczególnym naciskiem na układy elektrohydrauliczne i elektropneumatyczne; są również
przygotowani do instalowania i obsługi zautomatyzowanych stanowisk produkcyjnych, w szczególności stanowisk wyposażonych w roboty przemysłowe. Posiadają umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego, programowania zarówno komputerów uniwersalnych, jak i sterowników cyfrowych oraz łączenia ich z różnorodnymi urządzeniami zewnętrznymi. Inżynierowie automatycy posiadają wiedzę z zakresu algorytmów regulacji automatycznej oraz innych algorytmów obliczeniowych i decyzyjnych.


Sylwetka absolwenta po studiach drugiego stopnia

Absolwenci posiadają zaawansowaną wiedzę i umiejętności potrzebne do twórczego działania w zakresie analizy, projektowania i konstrukcji układów i systemów automatyki, sterowania i oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej oraz projektowania systemów wspomagania decyzji. Są przygotowani do pracy w instytutach
naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, w przemyśle chemicznym, ośrodkach budowy maszyn, przemysłach: metalurgicznym, przetwórstwa materiałów, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznym, energetycznym oraz ochrony środowiska, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających specjalistów z zakresu automatyki i technik decyzyjnych.