Ekonomia

Ekonomia

Studia stacjonarne (dzienne)

 • 3-letnie (6 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego licencjata
  zakres:
  – analityka działalności przedsiębiorstw
  – finanse przedsiębiorstw
 • 2-letnie (4 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra
  zakres:
  – ekonomia menedżerska
  – finanse przedsiębiorstw

Studia niestacjonarne (zaoczne)

 • 3-letnie (6 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego licencjata
  zakres:
  – analityka działalności przedsiębiorstw
  – finanse przedsiębiorstw
 • 2-letnie (4 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra
  zakres:
  – ekonomia menedżerska
  – finanse przedsiębiorstw

Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia

Absolwenci są przygotowani do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi oraz materialnymi. Mogą prowadzić analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji, osadzonych na kanonach nauk ekonomicznych i społecznych, pracować w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach, głównie na stanowiskach operacyjnych bądź pomocniczych. Posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Sylwetka absolwenta po studiach drugiego stopnia

Absolwenci posiadają wszechstronną i zaawansowaną wiedzę z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Posiadają także umiejętności wykorzystania zaawansowanych technik i metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej, w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową. Są przygotowani do opracowywania projektów, świadczenia usług doradczych, wspomagania i samodzielnego podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących pozyskiwania i wykorzystywania zasobów przez podmioty sektora publicznego i prywatnego w różnych segmentach rynku.