Informatyka przemysłowa

Informatyka przemysłowa

Studia stacjonarne (dzienne)

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera
  zakres:
  – programowanie procesów technologicznych
  – komputerowe systemy przemysłowe

Studia niestacjonarne (zaoczne)

 • 4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera
  zakres:
  – programowanie procesów technologicznych
  – komputerowe systemy przemysłowe

Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia

Absolwent kierunku informatyka przemysłowa będzie specjalistą do realizacji zadań związanych z ciągłym unowocześnianiem procesów produkcyjnych i szerokim wprowadzaniem do przemysłu inteligentnych systemów informatycznych. Zakres programowanie procesów technologicznych jest skierowana do osób, które chcą zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie programowania procesów technologicznych związanych z komputerowym wspomaganiem obróbki skrawaniem i obróbki plastycznej, niekonwencjonalnych technik wytwarzania, np. drukowanie i skanowanie 3D, technologie laserowe i plazmowe, programowanie obrabiarek CNC, cięcie wodą, technologie elektroerozyjne, technologie spawalnicze, szybkim prototypowaniem sterowania, programowaniem robotów i manipulatorów.

W trakcie studiowania w zakresie programowania procesów technologicznych studenci zapoznają się z tematyką obejmującą:

 • programowanie i obsługę sterowania CNC,
 • programowanie procesów obróbki laserowej, plazmowej i procesów spawalniczych,
 • komputerowe wspomaganie technologii produkcji wyrobów metalowych, dynamiki przepływów i wymiany ciepła, procesów formowania kompozytów,
 • nowoczesne technologie w inżynierii mechanicznej,
 • automatyzację i robotyzację produkcji.