Informatyka przemysłowa

Informatyka przemysłowa

Studia stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

zakres:

 • programowanie procesów technologicznych
 • komputerowe systemy przemysłowe

Wybrane przedmioty, które obejmuje program studiów:
administracja systemami komputerowymi, aplikacje komputerowe w pracy inżyniera, bazodanowe aplikacje internetowe, bazy danych, język skryptowy, komputerowe pomiary wielkości geometrycznych, komputerowe wspomaganie inżynierii odwrotnej, komputerowe wspomaganie projektowania maszyn, programowanie i symulacja numeryczna procesów spawalniczych, programowanie procesów logistycznych w przemyśle, programowanie procesów obróbki laserowej i plazmowej, programowanie sterowników PLC, programowanie systemów do obróbki laserowej, programowanie w środowisku LabView, programowanie w środowisku Matlab, projektowanie relacyjnych baz danych, wprowadzenie do systemu Ansys, wprowadzenie do szybkiego prototypowania, zaawansowane technologie informacyjne, zastosowania sztucznej inteligencji w sterowaniu procesów przemysłowych.

Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach pierwszego stopnia
Informatyka przemysłowa jest nowoczesnym kierunkiem odpowiadającym potrzebom rynku pracy związanych z czwartą rewolucją przemysłową (Industry 4.0) i Internetem rzeczy (Internet of Things IoT). Przemysł 4.0 integruje inteligentne maszyny i systemy oraz wprowadza zmiany w procesach produkcyjnych w celu zwiększania wydajności wytwarzania oraz wprowadzenia możliwości elastycznych zmian asortymentu. Przemysł 4.0 dotyczy nie tylko technologii, ale też nowych sposobów pracy i roli ludzi w przemyśle. Absolwent kierunku informatyka przemysłowa będzie specjalistą do realizacji zadań związanych z ciągłym unowocześnianiem procesów produkcyjnych i szerokim wprowadzaniem do przemysłu inteligentnych systemów informatycznych.

Zakres programowanie procesów technologicznych jest skierowany do osób, które chcą zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie programowania procesów technologicznych związanych z komputerowym wspomaganiem obróbki skrawaniem i obróbki plastycznej, niekonwencjonalnych technik wytwarzania, np. drukowanie i skanowanie 3D, technologie laserowe i plazmowe, programowanie obrabiarek CNC, cięcie wodą, technologie elektroerozyjne, technologie spawalnicze, szybkim prototypowaniem sterowania, programowaniem robotów i manipulatorów.

W trakcie studiowania w zakresie programowania procesów technologicznych studenci zapoznają się z tematyką obejmującą:

 • programowanie i obsługę sterowania CNC,
 • programowanie procesów obróbki laserowej, plazmowej i procesów spawalniczych,
 • komputerowe wspomaganie technologii produkcji wyrobów metalowych, dynamiki przepływów i wymiany ciepła, procesów formowania kompozytów,
 • nowoczesne technologie w inżynierii mechanicznej,
 • automatyzację i robotyzację produkcji.

Zakres komputerowe systemy przemysłowe jest skierowany do osób, które chcą zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania systemów przemysłowych, systemów doradczych, projektowania, wykonywania i eksploatowania systemów informatycznych stosowanych w przemyśle, zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych. Absolwenci będą mogli podjąć pracę w zakładach przemysłowych, firmach informatycznych oraz administracji.

W trakcie studiowania zakresu komputerowe systemy przemysłowe studenci zapoznają się z tematyką dotyczącą:

 • budowania inteligentnych systemów sterowania procesami przemysłowymi,
 • administracji i zarządzania przemysłowymi systemami informatycznymi i sieciami komputerowymi,
 • bezpieczeństwa przemysłowych systemów informatycznych i sieci komputerowych,
 • projektowania i administracji przemysłowych sieci komputerowych,
 • programowania za pomocą nowoczesnych narzędzi programistycznych,
 • programowania sterowników oraz robotów przemysłowych,
 • elektroniki przemysłowej,
 • projektowania komputerowego.

Studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia

 • 4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

zakres:

 • programowanie procesów technologicznych
 • komputerowe systemy przemysłowe

Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach pierwszego stopnia
Informatyka przemysłowa jest nowoczesnym kierunkiem odpowiadającym potrzebom rynku pracy związanych z czwartą rewolucją przemysłową (Industry 4.0) i Internetem rzeczy (Internet of Things IoT). Przemysł 4.0 integruje inteligentne maszyny i systemy oraz wprowadza zmiany w procesach produkcyjnych w celu zwiększania wydajności wytwarzania oraz wprowadzenia możliwości elastycznych zmian asortymentu. Przemysł 4.0 dotyczy nie tylko technologii, ale też nowych sposobów pracy i roli ludzi w przemyśle. Absolwent kierunku informatyka przemysłowa będzie specjalistą do realizacji zadań związanych z ciągłym unowocześnianiem procesów produkcyjnych i szerokim wprowadzaniem do przemysłu inteligentnych systemów informatycznych.

Zakres programowanie procesów technologicznych jest skierowany do osób, które chcą zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie programowania procesów technologicznych związanych z komputerowym wspomaganiem obróbki skrawaniem i obróbki plastycznej, niekonwencjonalnych technik wytwarzania, np. drukowanie i skanowanie 3D, technologie laserowe i plazmowe, programowanie obrabiarek CNC, cięcie wodą, technologie elektroerozyjne, technologie spawalnicze, szybkim prototypowaniem sterowania, programowaniem robotów i manipulatorów.

W trakcie studiowania w zakresie programowania procesów technologicznych studenci zapoznają się z tematyką obejmującą:

 • programowanie i obsługę sterowania CNC,
 • programowanie procesów obróbki laserowej, plazmowej i procesów spawalniczych,
 • komputerowe wspomaganie technologii produkcji wyrobów metalowych, dynamiki przepływów i wymiany ciepła, procesów formowania kompozytów,
 • nowoczesne technologie w inżynierii mechanicznej,
 • automatyzację i robotyzację produkcji.

Zakres komputerowe systemy przemysłowe jest skierowany do osób, które chcą zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania systemów przemysłowych, systemów doradczych, projektowania, wykonywania i eksploatowania systemów informatycznych stosowanych w przemyśle, zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych. Absolwenci będą mogli podjąć pracę w zakładach przemysłowych, firmach informatycznych oraz administracji.

W trakcie studiowania zakresu komputerowe systemy przemysłowe studenci zapoznają się z tematyką dotyczącą:

 • budowania inteligentnych systemów sterowania procesami przemysłowymi,
 • administracji i zarządzania przemysłowymi systemami informatycznymi i sieciami komputerowymi,
 • bezpieczeństwa przemysłowych systemów informatycznych i sieci komputerowych,
 • projektowania i administracji przemysłowych sieci komputerowych,
 • programowania za pomocą nowoczesnych narzędzi programistycznych,
 • programowania sterowników oraz robotów przemysłowych,
 • elektroniki przemysłowej,
 • projektowania komputerowego.

Studenci Wydziału mają możliwość uczestniczenia w kursach kończących się uzyskaniem certyfikatów:

 • „Podstawy programowania i konfiguracji sterowników PLC”,
 • „SolidWorks CSWA”,
 • „SolidWorks CSWA-S”.