Inżynieria biomedyczna

Inżynieria biomedyczna

Studia stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia

  • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

zakres:

  • aparatura medyczna
  • protetyka i implantologia

Kierunek uruchomiony wspólnie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach
począwszy od roku akademickiego 2022/2023

Wybrane przedmioty, które obejmuje program studiów w zakresie aparatura medyczna:
programowanie aparatury pomiarowej, promieniowanie jonizujące i ochrona radiologiczna, analiza i przetwarzanie obrazów medycznych, chirurgia robotyczna.

W zakresie protetyka i implantologia:
projektowanie protez i implantów, prototypowanie protez i implantów, nanotechnologie i nanomateriały, lasery w medycynie.