Inżynieria danych

Inżynieria danych

Studia stacjonarne (dzienne)

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia
  kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera
  zakres:
  – analityka danych i modelowanie
  – inżynieria zasobów danych

Studia niestacjonarne (zaoczne)

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia
  kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera
  zakres:
  – analityka danych i modelowanie
  – inżynieria zasobów danych

Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia

Absolwenci – inżynierowie danych – posługują się współczesnymi narzędziami informatyki w zakresie programowania, projektowania i zarządzania bazami danych, analiz danych, integracji rozproszonych zasobów informacyjnych. Mają umiejętność projektowania i budowy baz danych, projektowania i budowy rozwiązań analitycznych, wdrażania systemów analityczno-informacyjnych we współdziałaniu ze specjalistami i menadżerami spoza domeny IT w organizacji. Dysponują wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi, które predestynują ich do zajmowania samodzielnych stanowisk w obszarze IT we współczesnych organizacjach. Mogą występować w roli administratorów danych systemów informacyjno-analitycznych (klasy Business Intelligence oraz Big Data), projektantów i programistów rozwiązań informatycznych do analizy danych. Mogą również występować jako specjaliści w działach analiz, zarówno w obszarze działalności operacyjnej, jak i zarządczej. Powszechność stosowania rozwiązań informatycznych w działalności zarządczej, operacyjnej (produkcja, handel, usługi, logistyka, marketing itp.), pomocniczej (księgowość, finanse, controlling) oraz rozwój technologii IT sprawiają, że narasta lawinowo ilość danych, które potencjalnie są źródłem wartościowych informacji dla celów prognozowania i podejmowania decyzji. Pojawia się zapotrzebowanie – szczególnie w małych i średnich firmach – na specjalistów łączących wiedzę i umiejętności praktyczne w dziedzinie technologii informatycznych z wiedzą o funkcjonowaniu organizacji gospodarczych i zarządzaniu nimi. Praktyczność i interdyscyplinarność kierunku inżynieria danych sprawia, że absolwenci mogą być zatrudniani w przedsiębiorstwie lub występować w roli kontraktowych specjalistów – dostawców usług. Mogą być zatrudniani jako administratorzy danych, projektanci lub analitycy na samodzielnych stanowiskach lub w działach: IT, logistyki zaopatrzenia lub dystrybucji, sprzedaży, marketingu, controllingu, rozwoju nowych produktów, zarządzania relacjami z klientami, analiz statystycznych.