Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia stacjonarne (dzienne)

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia
  kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera
  zakres:
  – informatyka w zarządzaniu i modelowaniu
  – zarządzanie produkcją i innowacjami
 • 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia
  kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera
  zakres:
  – informatyka w zarządzaniu i modelowaniu
  – inżynieria proekologiczna
  – inżynieria zarządzania
  – zarządzanie łańcuchem dostaw

Studia niestacjonarne (zaoczne)

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia
  kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera
  zakres:
  – zarządzanie produkcją i innowacjami
  – informatyka w zarządzaniu i modelowaniu
 • 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia
  kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera
  zakres:
  – inżynieria zarządzania
  – zarządzanie łańcuchem dostaw

Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia

Absolwenci posiadają wiedzę merytoryczną z zakresu mechaniki i budowy maszyn, podstawy wiedzy ekonomicznej i menedżerskiej oraz umiejętności zarządzania funkcjami technicznymi i organizacyjnymi, takimi jak: doskonalenie systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych, systemów zarządzania, dobór i szkolenie personelu, zarządzanie kosztami, zarządzanie projektami, marketing, logistyka, zarządzanie finansami i inwestycjami rzeczowymi. Posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające na uruchamianie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej w obszarze produkcji oraz usług.

Sylwetka absolwenta po studiach drugiego stopnia

Absolwenci posiadają dodatkowo kwalifikacje pozwalające na organizowanie i prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, w szczególności projektowanie i wdrażanie innowacji technologicznych i organizacyjnych. Mogą również kierować przedsięwzięciami z zaangażowaniem dużych środków finansowych – także w ramach Unii Europejskiej, uczestniczyć w pracach zarządów i rad nadzorczych organizacji produkcyjnych, usługowych i finansowych.