Elektromobilność

Elektromobilność

Studia stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia

  • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

Wybrane przedmioty, które obejmuje program studiów:
rysunek techniczny i podstawy CAD, podstawy mechaniki, układy cyfrowe i logiki programowalnej,
projektowanie układów elektronicznych, podstawy programowania sterowników PLC, podstawy energoelektroniki,
mikrosieci elektroenergetyczne, elektrotechnika, maszyny elektryczne, bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń elektrycznych, instalacje elektryczne i AKP w elektromobilności, elektrotechnika i elektronika samochodowa, układy sensoryczne pojazdów samochodowych, mikroprocesorowe układy sterowania w systemach elektromobilnych, napędy pojazdów elektrycznych i hybrydowych, teoria przekształtników, automatyka przekształtnikowych układów napędowych, technologie materiałowe w pojazdach elektrycznych, systemy magazynowania energii, interfejsy komunikacyjne w pojazdach, diagnostyka pojazdów samochodowych, systemy oświetlenia pojazdów, kompatybilność elektromagnetyczna, pojazdy autonomiczne, infrastruktura skojarzona z elektromobilnością, komputerowa symulacja układów dynamicznych, ochrona własności intelektualnej.

Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach pierwszego stopnia
Absolwenci z tytułem inżyniera posiądą wszechstronne i różnorodne wykształcenie w tej interdyscyplinarnej dziedzinie, m.in. wiedzę w zakresie projektowania, budowy, sterowania i użytkowania energoelektronicznych przekształtników trakcyjnych, napędów pojazdów elektrycznych, magazynów energii, stacji ładowania pojazdów elektrycznych, układów automatycznego sterowania, systemów mikroprocesorowych, co umożliwi rozwiązywanie problemów związanych z aktualnymi wyzwaniami technologicznymi i innowacyjnymi w najbliższych dekadach. Będą przygotowani do podjęcia pracy w obszarze przemysłu i jego otoczenia związanego z pojazdami o  napędzie elektrycznym i hybrydowym, a także towarzyszącej im infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania tego typu transportu, jak również do pracy w istniejących firmach produkujących tabor komunikacyjny oraz miejskich przedsiębiorstwach komunikacyjnych, które powszechnie wdrażają ekologiczne środki transportu. Nabyta w trakcie studiów rozszerzona wiedza w obszarze energoelektroniki, automatyki napędów elektrycznych oraz układów elektronicznych daje dodatkowo absolwentowi mocne podstawy do podjęcia pracy w tak poszukiwanym na rynku zawodzie inżyniera utrzymania ruchu urządzeń elektrycznych, jak również możliwości kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w ramach kierunków prowadzonych w dyscyplinie elektronika, automatyka i elektrotechnika.
Długoletnie doświadczenie kadry naukowej biorącej udział w badaniach nad samochodami z napędem elektrycznym, realizowanymi w murach Politechniki Świętokrzyskiej, jest gwarantem sukcesów w karierze zawodowej absolwentów tego kierunku. Politechnika Świętokrzyska jest pierwszym ośrodkiem akademickim w Polsce, w którym prowadzono badania nad samochodami z napędem elektrycznym. Pracownicy uczelni brali udział w pracach rozwojowych nad pierwszym polskim samochodem elektrycznym – Fiatem 125p. Pojazd można zobaczyć w Narodowym Muzeum Techniki w Warszawie. Na Wydziale został opracowany również jeden z pierwszych w Polsce tzw. elektrycznych pojazdów lekkich napędzany silnikiem BLDC.