Wzornictwo przemysłowe

Wzornictwo przemysłowe

Studia stacjonarne (dzienne)

  • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia
    kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera
    zakres:
    – zintegrowane technologie wytwarzania
    – projektowanie form przemysłowych

Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia

Absolwenci otrzymują bardzo dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne do podejmowania i rozwiązywania problemów inżynierskich w charakterze projektanta wzornictwa przemysłowego – z zakresu tworzenia nowych wzorów przemysłowych, opracowywania prototypów, projektowania produktu czy form przemysłowych, z uwzględnieniem elementów inżynierskich, sztuk projektowych oraz nauk ekonomicznych. Nabywają kwalifikacje pozwalające na zatrudnienie w biurach i działach projektowych dużych i średnich przedsiębiorstw w różnej branży ogólnoprzemysłowej, a także w małych i mikroprzedsiębiorstwach o profilu projektowym i wytwórczym lub w prowadzonej przez siebie firmie w związku z działalnością gospodarczą, świadcząc usługi indywidualne lub dla średnich i dużych koncernów. Absolwenci kierunku potrafią posługiwać się sprzętem komputerowym oraz programami w zakresie projektowania, prototypowania, komunikacji wizualnej, technologii wytwarzania, prezentacji, obróbki i tworzenia grafiki, a także organizacji i zarządzania.