Zarządzanie biznesowe

Zarządzanie biznesowe

Studia stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia

  • 3-letnie (6 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego licencjata

zakres:

  • e-commerce
  • zarządzanie ryzykiem

Studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia

  • 3-letnie (6 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego licencjata

zakres:

  • e-commerce
  • zarządzanie ryzykiem

Wybrane przedmioty, które obejmuje program studiów:

  • ekonomia menedżerska, organizacja i zarządzanie, psychologia i socjologia w biznesie, przywództwo biznesowe, zarządzanie ryzykiem operacyjnym i finansowym, zastosowanie metod symulacyjnych w kwantyfikacji ryzyka, gospodarka elektroniczna, zarządzanie projektami e-commerce, Design Thinking, prowadzenie i optymalizacja kampanii internetowych.

Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach pierwszego stopnia
Studia na tym kierunku przygotowują absolwentów do pracy na stanowiskach specjalistycznych i wspomagających w systemie zarządzania, menadżerskich średniego szczebla, doradców, konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Kształcenie w zakresie zarządzanie ryzykiem umożliwia dodatkowo wykonywanie pracy na stanowiskach: menedżer ryzyka, specjalista ds. ryzyka rynkowego oraz różnych stanowiskach związanych z analizą i kontrolą ryzyka finansowego, rynkowego, kredytowego, ubezpieczeń, kontrolą jakości, audytem wewnętrznym, ochroną danych osobowych. Kształcenie w zakresie e-commerce umożliwia dodatkowo wykonywanie pracy na stanowiskach: menadżer/specjalista ds. e-commerce, analityk e-commerce, specjalista CRM, specjalista SEO.

Absolwent może podjąć studia drugiego stopnia na kierunku ekonomia, w szczególności w zakresie ekonomii menedżerskiej, a także studia podyplomowe w Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Świętokrzyskiej na kierunkach: Przywództwo biznesowe oraz Executive Master of Business Administration (MBA), może również uczestniczyć w kursach: Coaching w biznesie, Planowanie i zarządzanie projektami MS Project.

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego kierunku? Zapraszamy na nasz profil – co tydzień nowe informacje oraz ciekawostki ze świata biznesu.