XVI Conference MET2022

XVI Conference MET2022

Złożoność i dynamika zmian, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatniej dekadzie, skłaniają badaczy i praktyków do nowych pomysłów i rozwiązań. Ze względu na faktyczną opinię badaczy, istnieją trzy krytyczne czynniki globalnej gospodarki w 2022 roku: dynamiczny wzrost gospodarki cyfrowej, odbudowa i rekonfiguracja łańcuchów dostaw, konsumpcjonizm. Główne wyzwania to inflacja, zmiana klimatu, starzenie się społeczeństwa, migracje. Co więcej, biznes jest narażony na niepewność i rosnące ryzyko wynikające z krótkich cykli szybko rozprzestrzeniającej się pandemii, przerażającego zakłócacza gospodarki krajowej i globalnej. Ponadto zaawansowane technologie informatyczne, w tym sztuczna inteligencja i analiza Big Data, oraz nowa fala innowacji opartych na najnowszych osiągnięciach inżynieryjnych stworzyły nowe możliwości i zagrożenia dla rozwoju gospodarczego. Szeroki zakres dyscyplin zaangażowanych w badania nad powstającymi procesami i zjawiskami daje naturalną możliwość zorganizowania naszej konferencji w celu wymiany wiedzy i doświadczenia oraz rozpoczęcia współpracy między uczestnikami reprezentującymi naukę i różne sektory gospodarki. Jesteśmy przekonani, że tematyka konferencji pozwala autorom skupić się na nowych pomysłach i stworzyć spójne i efektywne sesje.

Strona konferencji