Inżynieria bezpieczeństwa

Inżynieria bezpieczeństwa

Studia stacjonarne (dzienne)

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia
  kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera
  zakres:
  – bezpieczeństwo pracy i transportu
  – inżynieria bezpieczeństwa wewnętrznego
  – przemysłowe systemy bezpieczeństwa
  – kryminologia i kryminalistyka

Studia niestacjonarne (zaoczne)

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia
  kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera
  zakres:
  – bezpieczeństwo pracy i transportu
  – inżynieria bezpieczeństwa wewnętrznego
  – przemysłowe systemy bezpieczeństwa
  – kryminologia i kryminalistyka

Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia

Kształcenie studentów kierunku inżynieria bezpieczeństwa obejmuje wiedzę i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które są wymagane na stanowiskach inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz specjalistów w zakresie kryminologii i kryminalistyki. Absolwenci będą specjalistami w zakresie bezpieczeństwa prac transportowych, bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych, a także bezpieczeństwa wewnętrznego i kryminologii. Będą posiadać umiejętności obejmujące organizowanie bezpiecznej pracy, natomiast w przypadku wystąpienia zagrożeń i awarii – prawidłowego i odpowiedzialnego organizowania działań ratowniczych, oraz dysponować wiedzą obejmującą projektowanie, monitorowanie stanu i warunków bezpieczeństwa, a także
umiejętnością oceny zagrożenia i ryzyka zawodowego, przygotowania instrukcji BHP. Absolwenci będą przygotowani do wykonywania zadań w jednostkach eksploatacyjnych transportu, zakładach przemysłowych oraz służbach mundurowych. W programie studiów oferowane jest bezpłatne szkolenie związane z uzyskaniem Certyfikatu F-gazowego kategorii I, wydawanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

dołącz do nas!