Politechnika Świętokrzyska zorganizuje kurs języka polskiego dla Ukraińców

Politechnika Świętokrzyska zorganizuje kurs języka polskiego dla Ukraińców

Politechnika Świętokrzyska otrzymała środki na sfinansowanie kursów języka polskiego w ramach programu „Solidarni z Ukrainą” prowadzonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Kursy są adresowane do obywateli Ukrainy, którzy byli studentami ukraińskich uczelni w roku akademickim 2021/2022 i przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r.

Zajęcia potrwają od 20 czerwca do końca września 2022. Celem kształcenia jest osiągnięcie przez ukraińskich studentów znajomości języka polskiego na poziomie B1 lub B2, w zależności od poziomu wyjściowego i umożliwienie im kontynuowania nauki w Polsce. W trakcie kursów wszyscy ich uczestnicy otrzymają dodatkowo stypendium NAWA w wysokości 1500 zł miesięcznie.

Szczegóły i warunki uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod linkiem:

https://international.tu.kielce.pl/kut-for-ukraine/