Konkurs Postdoctoral Fellowships

Konkurs Postdoctoral Fellowships

Komisja Europejska otworzyła konkurs na projekty Postdoctoral Fellowships w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie.

Nabór projektów trwa do 13 września 2023r. W połowie czerwca 2023 roku w Warszawie zorganizowane będzie szkolenie z przygotowania wniosku.

Istotą Postdoctoral Fellowships są indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe przeznaczone dla naukowców ze stopniem naukowym doktora.

Program ma na celu pomoc w uzyskaniu nowych umiejętności, doświadczeń dla rozwoju kariery naukowej w wyniku pracy w indywidualnym, interdyscyplinarnym projekcie badawczo-szkoleniowym oraz dzięki mobilności międzynarodowej i międzysektorowej.

Zapraszamy do składania wniosków!


Więcej informacji o konkursie na:

https://nawa.gov.pl/dzialania-marii-sklodowskiej-curie/marie-sklodowska-curie-postdoctoral-fellowships#cele-akcji

https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/postdoctoral-fellowships