Projekty badawcze z naukowcami z Austrii i Niemiec

Projekty badawcze z naukowcami z Austrii i Niemiec

Otwarto nabory wniosków w konkursach na wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii oraz Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.

Tym razem Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) zaprasza do wzięcia udziału w konkursach organizowanych wspólnie z Agentur für Bildung und Internationalisierung (Austria) orraz DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst (Niemcy).

Wnioski można składać w systemie teleinformatycznym NAWA odpowiednio do 27 czerwca oraz 30 czerwca (do godz. 15:00).

Realizacja projektów naukowych z partnerami zagranicznymi to niezwykle ważny element umiędzynarodowienia polskiej nauki i ma kluczowe znaczenie dla rozwoju kariery naukowej badaczy.

Celem obu naborów jest wsparcie mobilności badaczy realizujących projekty naukowe, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Austrii i Niemiec.

Zachęcamy do składania wniosków w naborach na wspólne projekty badawcze na lata 2024-25 oraz do zapoznania się z wzorami dokumentów w naborze z Austrią oraz Niemcami.