Umiędzynarodowienie umożliwia wymianę wiedzy, doświadczeń i odkryć, pozwala na wieloaspektowe wykorzystanie potencjału badawczego naukowców i infrastruktury, wpływa na wzrost jakości dydaktyki. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zainicjowało w październiku 2017 roku powstanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

NAWA tworzy autorskie programy, które wspierają międzynarodową karierę naukowców oraz wzmacniają umiędzynarodowienie polskich uczelni i jednostek naukowych.


W ofercie programowej Agencji znajdują się:

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą programową NAWA.