Wspólne projekty między Polską a Niemcami 2024

Wspólne projekty między Polską a Niemcami 2024

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej – DAAD (Niemcy) zapraszają do składania wniosków o finansowanie wspólnych projektów badawczych realizowanych przez naukowców z Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów ze. Wnioski mogą składać instytucje nauki i szkolnictwa wyższego.

Wspólne projekty badawcze NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-niemieckich zespołów badawczych.

Nabór trwa do 28 czerwca 2024 roku do godz. 15:00 czasu lokalnego dla Warszawy.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków!


Więcej  informacji o naborze: