Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

19 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna Stanowisko Jednostka organizacyjna
dr inż. Damian Gogolewski kierownik Laboratorium Inżynierii Jakości adiunkt Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
dr hab. inż. Krzysztof Stępień kierownik Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii profesor uczelni Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
dr hab. inż. Paweł Zmarzły kierownik Laboratorium Metrologii profesor uczelni Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
dr Mateusz Wrzochal kierownik Laboratorium Badań Łożysk asystent Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
dr hab. inż. Sławomir Błasiak dyrektor Biuro Dyrektora Naukowego Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna profesor uczelni Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak profesor Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
dr hab. inż. Jerzy Bochnia profesor uczelni Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
dr hab. inż. Marcin Graba adiunkt Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
dr inż. Tomasz Kozior adiunkt Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
prof. dr hab. inż. Czesław Kundera profesor Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
mgr inż. Marta Wijas asystent Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
mgr inż. Urszula Kmiecik-Sołtysiak asystent Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
mgr inż. Piotr Maj asystent Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
dr hab. inż. Włodzimierz Makieła profesor uczelni Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
dr hab. inż. Edward Miko profesor uczelni Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
dr inż. Łukasz Nowakowski adiunkt Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
dr inż. Michał Skrzyniarz adiunkt Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
mgr inż. Łukasz Gorycki asystent Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
mgr inż. Mateusz Broniś asystent Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
Poprzedni 1 Następny