Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

123 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna Stanowisko Jednostka organizacyjna
prof. dr hab. inż. Tomasz Stańczyk kierownik Katedry Pojazdów Samochodowych i Transportu Biuro Dyrektora Naukowego Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna profesor Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu
mgr inż. Piotr Furmańczyk kierownik ds. technicznych Laboratorium Elektronowej Mikroskopii Skaningowej i Mikroanalizy Rentgenowskiej specjalista naukowo-badawczy Dział Inżynieryjno-Techniczy WMiBM
mgr inż. Tomasz Dobrowolski kierownik ds. technicznych Laboratorium Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych specjalista inżynieryjno-techniczny Dział Inżynieryjno-Techniczy WMiBM
prof. dr hab. inż. Dariusz Janecki kierownik Katedra Automatyki i Robotyki profesor Katedra Automatyki i Robotyki
dr hab inż. Paweł Łaski kierownik Laboratorium Automatyzacji Procesów w Przemyśle Metalowo-Odlewniczym profesor uczelni Katedra Automatyki i Robotyki
mgr inż. Hubert Wiśniewski kierownik Laboratorium Sterowników Programowalnych asystent Katedra Automatyki i Robotyki
dr hab. inż. Norbert Radek kierownik Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych profesor uczelni Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych
dr inż. Andrzej Bąkowski kierownik Laboratorium Zagrożeń Wibroakustycznych adiunkt Katedra Mechaniki i Procesów Cieplnych
dr Małgorzata Błasiak kierownik Laboratorium Fizyki Technicznej adiunkt Katedra Mechaniki i Procesów Cieplnych
dr inż. Robert Kaniowski kierownik Laboratorium Termodynamiki adiunkt Katedra Mechaniki i Procesów Cieplnych
dr hab. inż. Monika Madej kierownik Laboratorium Zaawansowanych Nanotechnologii i Nanomateriałów CENWIS profesor uczelni Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych
dr inż. Ireneusz Markiewicz kierownik Laboratorium Wytrzymałości Materiałów adiunkt Katedra Mechaniki i Procesów Cieplnych
dr hab. inż. Robert Pastuszko kierownik Laboratorium Mechaniki Płynów profesor uczelni Katedra Mechaniki i Procesów Cieplnych
prof. dr hab. inż. Magdalena Piasecka kierownik Katedra Mechaniki i Procesów Cieplnych profesor Katedra Mechaniki i Procesów Cieplnych
dr hab. Ihor Dzioba kierownik Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn profesor uczelni Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Technologii Mechanicznej
dr inż. Urszula Janus-Gałkiewicz kierownik Laboratorium Grafiki Inżynierskiej adiunkt Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Technologii Mechanicznej
dr inż. Sebastian Lipiec kierownik Laboratorium Podstaw Konstrukcji Maszyn adiunkt Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Technologii Mechanicznej
mgr inż. Robert Pała kierownik Laboratorium Mechaniki Doświadczalnej asystent Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Technologii Mechanicznej
dr inż. Piotr Łagowski kierownik Laboratorium Silników Cieplnych adiunkt Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu
prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba kierownik Katedra Mechatroniki i Uzbrojenia profesor Katedra Mechatroniki i Uzbrojenia
dr hab. inż. Izabela Krzysztofik kierownik Laboratorium Techniki Uzbrojenia profesor uczelni Katedra Mechatroniki i Uzbrojenia
dr inż. Marzena Mięsikowska kierownik Laboratorium Drgań i Wibroakustyki adiunkt Katedra Mechaniki i Procesów Cieplnych
dr hab. inż. Joanna Borowiecka-Jamrozek kierownik Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych profesor uczelni Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
dr hab. inż. Wojciech Depczyński kierownik Laboratorium Radiografii i Tomografii Komputerowej Politechniki Świętokrzyskiej adiunkt Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
dr inż. Tomasz Miłek kierownik Laboratorium Materiałoznawstwa adiunkt Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
mgr inż. Piotr Młynarczyk kierownik Laboratorium Obróbek Erozyjnych asystent Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
dr inż. Damian Gogolewski kierownik Laboratorium Inżynierii Jakości adiunkt Katedra Metrologii i Niekonwencjonalnych Metod Wytwarzania
dr hab. inż. Krzysztof Stępień kierownik Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii profesor uczelni Katedra Metrologii i Niekonwencjonalnych Metod Wytwarzania
dr inż. Jacek Świderski kierownik Laboratorium Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych specjalista ds. technicznych Dział Inżynieryjno-Techniczy WMiBM
dr hab. inż. Paweł Zmarzły kierownik Laboratorium Metrologii profesor uczelni Katedra Metrologii i Niekonwencjonalnych Metod Wytwarzania
dr hab. Jakub Takosoglu kierownik Laboratorium Mechatroniki, Automatyki i Robotyki profesor uczelni Katedra Mechatroniki i Uzbrojenia
dr inż. Dariusz Michalski kierownik Wydziałowe Laboratorium Komputerowe WMIBM specjalista ds. technik komputerowych Wydziałowe Laboratorium Komputerowe WMIBM
mgr inż. Katarzyna Giemza-Wszędybył kierownik Biuro Dziekana WMiBM Kierownik Działu Biuro Dziekana WMiBM
dr Mateusz Wrzochal kierownik Laboratorium Badań Łożysk asystent Katedra Metrologii i Niekonwencjonalnych Metod Wytwarzania
dr hab. inż. Sławomir Błasiak dyrektor Biuro Dyrektora Naukowego Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna profesor uczelni Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Technologii Mechanicznej
mgr inż. Małgorzata Kozak Dziekanat WMiBM specjalista administracyjny Biuro Dziekana WMiBM
mgr Ewa Myszkowska Dziekanat WMiBM specjalista administracyjny Biuro Dziekana WMiBM
mgr Marta Olczyk Dziekanat WMiBM specjalista administracyjny Biuro Dziekana WMiBM
mgr inż. Krzysztof Borkowski asystent Katedra Automatyki i Robotyki
mgr inż. Gabriel Bracha asystent Katedra Automatyki i Robotyki
dr hab. inż. Leszek Cedro profesor uczelni Katedra Automatyki i Robotyki
dr inż. Stanisław Dziechciarz adiunkt Katedra Automatyki i Robotyki
mgr inż. Krzysztof Górzyński starszy specjalista Dział Inżynieryjno-Techniczy WMiBM
mgr inż. Dawid Pietrala asystent Katedra Automatyki i Robotyki
dr hab. inż. Leszek Płonecki profesor uczelni Katedra Automatyki i Robotyki
dr inż. Adam Szcześniak adiunkt Katedra Automatyki i Robotyki
dr inż. Dariusz Gontarski adiunkt Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych
dr inż. Piotr Sęk adiunkt Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych
dr hab. inż. Wojciech Żórawski profesor uczelni Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych
mgr inż. Hubert Danielewski asystent Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych
Poprzedni 1 2 3 Następny