Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

Obraz wpisu

Aktywność

Brak wyników
Imię Kamil
Nazwisko Dziewit
Tytuł naukowy mgr inż.
Funkcja

pozostałe informacje

Funkcja administracyjna kierownik
Jednostka administracyjna Biuro Promocji i Komunikacji
Stanowisko Kierownik Działu
Jednostka organizacyjna Biuro Promocji i Komunikacji
Jednostka nadrzędna Pion Prorektora ds. Ogólnych

dane kontaktowe

Budynek B
Pokój 3.25
Telefon 330
Email kdziewit
właściciel wpisu Aga