Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

Obraz wpisu

Aktywność

Brak wyników
Imię Piotr
Nazwisko Furmańczyk
Tytuł naukowy mgr inż.
Funkcja

pozostałe informacje

Funkcja administracyjna kierownik ds. technicznych
Jednostka administracyjna Laboratorium Elektronowej Mikroskopii Skaningowej i Mikroanalizy Rentgenowskiej
Stanowisko specjalista naukowo-badawczy
Jednostka organizacyjna Dział Inżynieryjno-Techniczy WMiBM
Jednostka nadrzędna Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

dane kontaktowe

Budynek CLTM
Pokój 10
Telefon 470
Email pfurmanczyk
właściciel wpisu Admin