Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

9 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna Stanowisko Jednostka organizacyjna
dr hab. inż. arch. Marek Barański profesor uczelni Katedra Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. Agnieszka Bojarowicz asystent Katedra Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki
dr inż. Piotr Dobosz adiunkt Katedra Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki
dr inż. arch. Małgorzata Doroz-Turek adiunkt Katedra Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki
dr inż. Wioletta Grzmil adiunkt Katedra Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. Jagoda Juruś asystent Katedra Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki
dr hab. Waldemar Kozub profesor uczelni Katedra Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki
dr hab. Elżbieta Szot-Radziszewska profesor uczelni Katedra Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki
mgr inż. Sylwia Wdowik asystent Katedra Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki
Poprzedni 1 Następny