Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

11 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna Stanowisko Jednostka organizacyjna
dr inż. Tomasz Dobrowolski kierownik ds. technicznych Laboratorium Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych specjalista inżynieryjno-techniczny Dział Inżynieryjno-Techniczy WMiBM
dr inż. Piotr Furmańczyk kierownik ds. technicznych Laboratorium Elektronowej Mikroskopii Skaningowej i Mikroanalizy Rentgenowskiej specjalista naukowo-badawczy Dział Inżynieryjno-Techniczy WMiBM
mgr inż. Krzysztof Górzyński starszy specjalista Dział Inżynieryjno-Techniczy WMiBM
mgr inż. Ryszard Gradoń główny specjalista Dział Inżynieryjno-Techniczy WMiBM
mgr inż. Marek Jarema specjalista naukowo-techniczny Dział Inżynieryjno-Techniczy WMiBM
mgr inż. Michał Karendał specjalista ds. realizacji prac badawczych Dział Inżynieryjno-Techniczy WMiBM
Marcin Lelos technik Dział Inżynieryjno-Techniczy WMiBM
Tadeusz Saletra specjalista administracyjny Dział Inżynieryjno-Techniczy WMiBM
dr inż. Jacek Świderski kierownik Laboratorium Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych specjalista ds. technicznych Dział Inżynieryjno-Techniczy WMiBM
mgr Zbigniew Trojanowski starszy technik Dział Inżynieryjno-Techniczy WMiBM
Czesław Wójcik mechanik Dział Inżynieryjno-Techniczy WMiBM
Poprzedni 1 Następny
Skip to content