Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

127 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna Stanowisko Jednostka organizacyjna
prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak profesor Katedra Metrologii i Niekonwencjonalnych Metod Wytwarzania
mgr inż. Anna Annusewicz asystent Katedra Automatyki i Robotyki
dr inż. Andrzej Bąkowski kierownik Laboratorium Zagrożeń Wibroakustycznych adiunkt Katedra Mechaniki i Procesów Cieplnych
mgr inż. Damian Bańkowski asystent Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
dr hab. inż. Sławomir Błasiak dyrektor Biuro Dyrektora Naukowego Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna profesor uczelni Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Technologii Mechanicznej
dr Małgorzata Błasiak kierownik Laboratorium Fizyki Technicznej adiunkt Katedra Mechaniki i Procesów Cieplnych
dr hab. inż. Jerzy Bochnia profesor uczelni Katedra Metrologii i Niekonwencjonalnych Metod Wytwarzania
mgr inż. Krzysztof Borkowski asystent Katedra Automatyki i Robotyki
dr hab. inż. Joanna Borowiecka-Jamrozek kierownik Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych profesor uczelni Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
mgr inż. Gabriel Bracha asystent Katedra Automatyki i Robotyki
mgr inż. Mateusz Broniś asystent Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Technologii Mechanicznej
dr inż. Tomasz Bucki asystent Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
dr hab. inż. Leszek Cedro profesor uczelni Katedra Automatyki i Robotyki
mgr inż. Izabela Cękiel adiunkt Katedra Mechaniki i Procesów Cieplnych
dr hab. inż. Rafał Chatys profesor uczelni Katedra Mechatroniki i Uzbrojenia
mgr inż. Norbert Dadas asystent Katedra Mechaniki i Procesów Cieplnych
mgr inż. Hubert Danielewski asystent Katedra Eksploatacji, Technologii Laserowych i Nanotechnologii
dr hab. inż. Wojciech Depczyński kierownik Laboratorium Radiografii i Tomografii Komputerowej Politechniki Świętokrzyskiej adiunkt Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
mgr inż. Tomasz Desaniuk doktorant Katedra Eksploatacji, Technologii Laserowych i Nanotechnologii
prof. dr hab. inż. Ryszard Dindorf profesor Katedra Mechatroniki i Uzbrojenia
dr inż. Tomasz Dobrowolski kierownik ds. technicznych Laboratorium Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych specjalista inżynieryjno-techniczny Dział Inżynieryjno-Techniczy WMiBM
mgr inż. Szymon Drabik doktorant Katedra Eksploatacji, Technologii Laserowych i Nanotechnologii
dr inż. Dominik Dudek adiunkt Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
dr hab. Ihor Dzioba kierownik Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn profesor uczelni Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Technologii Mechanicznej
dr hab. inż. Zbigniew Dziopa profesor uczelni Katedra Mechatroniki i Uzbrojenia
dr inż. Damian Frej asystent Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu
mgr inż. Piotr Furmańczyk kierownik ds. technicznych Laboratorium Elektronowej Mikroskopii Skaningowej i Mikroanalizy Rentgenowskiej specjalista naukowo-badawczy Dział Inżynieryjno-Techniczy WMiBM
dr hab. inż. Jarosław Gałkiewicz profesor uczelni Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Technologii Mechanicznej
mgr inż. Katarzyna Giemza-Wszędybył kierownik Sekcja Obsługi Administracyjnej WMiBM Kierownik Działu Biuro Dziekana WMiBM
dr inż. Damian Gogolewski kierownik Laboratorium Inżynierii Jakości adiunkt Katedra Metrologii i Niekonwencjonalnych Metod Wytwarzania
dr inż. Dariusz Gontarski adiunkt Katedra Eksploatacji, Technologii Laserowych i Nanotechnologii
mgr inż. Łukasz Gorycki asystent Katedra Metrologii i Niekonwencjonalnych Metod Wytwarzania
mgr inż. Krzysztof Górzyński starszy specjalista Dział Inżynieryjno-Techniczy WMiBM
dr hab. inż. Marcin Graba adiunkt Katedra Metrologii i Niekonwencjonalnych Metod Wytwarzania
dr hab. inż. Bogusław Grabas profesor uczelni Katedra Eksploatacji, Technologii Laserowych i Nanotechnologii
mgr inż. Paweł Grabski asystent Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu
mgr inż. Ryszard Gradoń główny specjalista Dział Inżynieryjno-Techniczy WMiBM
mgr Ewa Grudzińska specjalista Centrum Laserowych Technologii Metali
dr inż. Marta Grzyb adiunkt Katedra Mechatroniki i Uzbrojenia
prof. dr hab. inż. Dariusz Janecki kierownik Katedra Automatyki i Robotyki profesor Katedra Automatyki i Robotyki
dr inż. Urszula Janus-Gałkiewicz kierownik Laboratorium Grafiki Inżynierskiej adiunkt Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Technologii Mechanicznej
mgr inż. Marek Jarema specjalista naukowo-techniczny Dział Inżynieryjno-Techniczy WMiBM
dr hab. inż. Marek Jaśkiewicz Biuro Dyrektora Naukowego Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna profesor uczelni Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu
dr hab. inż. Rafał Jurecki kierownik Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu profesor uczelni Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu
mgr inż. Artur Kalinowski asystent Katedra Eksploatacji, Technologii Laserowych i Nanotechnologii
dr inż. Robert Kaniowski kierownik Laboratorium Termodynamiki adiunkt Katedra Mechaniki i Procesów Cieplnych
mgr inż. Michał Karendał specjalista ds. realizacji prac badawczych Dział Inżynieryjno-Techniczy WMiBM
mgr inż. Marcin Kargul asystent Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
mgr Joanna Karnat lektor Wydziałowe Laboratorium Języków Obcych WMiBM
dr inż. Justyna Kasińska adiunkt Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
Poprzedni 1 2 3 Następny
Skip to content