Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

32 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna Stanowisko Jednostka organizacyjna
mgr inż. Marek Biskupski kierownik Komputerowe Sieci Regionalne Kierownik Działu Centrum Informatyczne
mgr inż. Przemysław Czerwonka Dział Systemów Informatycznych Dydaktyki i Administracji specjalista administracyjny Centrum Informatyczne
mgr Wiesław Dąbrowski Dział Systemów Informatycznych Dydaktyki i Administracji główny specjalista Centrum Informatyczne
inż. Igor Dębski specjalista administracyjny Centrum Sportu
dr inż. Marcin Detka dyrektor Centrum Informatyczne Dyrektor Centrum Informatyczne
mgr inż. Agnieszka Duda dyrektor Dziecięca Politechnika Świętokrzyska starszy specjalista Biuro Promocji i Komunikacji
mgr inż. Kamil Dziewit kierownik Biuro Promocji i Komunikacji Kierownik Działu Biuro Promocji i Komunikacji
mgr Rafał Głogowski starszy referent Biuro Promocji i Komunikacji
mgr Marek Kalwat dyrektor Centrum Sportu trener Centrum Sportu
inż. Magdalena Kałczuga Sekcja Cyfrowych Zasobów Naukowych i Dydaktycznych młodszy informatyk Centrum Informatyczne
mgr inż. Ewa Karońska główny specjalista Biuro Promocji i Komunikacji
mgr inż. Katarzyna Kraska samodzielny referent Biuro Promocji i Komunikacji
mgr inż. Albert Łopieński Uczelniana Sieć Komputerowa specjalista administracyjny Centrum Informatyczne
mgr inż. Marcin Malec Dział Systemów Informatycznych Dydaktyki i Administracji starszy informatyk Centrum Informatyczne
mgr Kordian Myszkowski kierownik Dział Organizacyjno-Prawny starszy specjalista ds. organizacyjno-prawnych Dział Organizacyjno-Prawny
mgr Artur Obarzanek trener Centrum Sportu
mgr Beata Oleś redaktor Biuro Promocji i Komunikacji
mgr Agnieszka Pakuła specjalista administracyjny Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
mgr inż. Kinga Pawłowska Centrum Informatyczne referent administracyjny Centrum Informatyczne
mgr Miłosz Pindur informatyk Biuro Promocji i Komunikacji
Rafał Plich technik Biuro Promocji i Komunikacji
mgr inż. Paweł Pomocnik Uczelniana Sieć Komputerowa starszy informatyk Centrum Informatyczne
mgr inż. Marcin Ścisło technik Biuro Promocji i Komunikacji
mgr Katarzyna Siudak trener Centrum Sportu
mgr inż. Aleksandra Sobczyk Komputerowe Sieci Regionalne referent administracyjny Komputerowe Sieci Regionalne
mgr Wiesława Soboń trener Centrum Sportu
mgr inż. Piotr Stamirowski Sekcja Cyfrowych Zasobów Naukowych i Dydaktycznych starszy informatyk Centrum Informatyczne
mgr inż. Paweł Świetlik Sekcja Cyfrowych Zasobów Naukowych i Dydaktycznych starszy specjalista Centrum Informatyczne
Sylwester Traczyński pracownik techniczny Centrum Sportu
mgr inż. Damian Walczyk Dział Systemów Informatycznych Dydaktyki i Administracji specjalista administracyjny Centrum Informatyczne
mgr inż. Michał Ziółkowski Uczelniana Sieć Komputerowa informatyk Centrum Informatyczne
mgr inż. Paulina Żołądek starszy referent Dział Organizacyjno-Prawny
Poprzedni 1 Następny