Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

112 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna Stanowisko Jednostka organizacyjna
dr inż. Anna Adamczak-Bugno asystent Katedra Wytrzymałości Materiałów i Analiz Konstrukcji Budowlanych
dr inż. Kamil Bacharz adiunkt Katedra Budownictwa Betonowego i Geotechniki
dr inż. Magdalena Bacharz adiunkt Katedra Budownictwa Betonowego i Geotechniki
mgr inż. Paulina Bąk-Patyna specjalista ds. administracji Katedra Inżynierii Komunikacyjnej
dr inż. Michał Bakalarz asystent Katedra Wytrzymałości Materiałów i Analiz Konstrukcji Budowlanych
dr inż. arch. Edyta Banachowska asystent Katedra Teorii i Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego
dr hab. inż. arch. Marek Barański profesor uczelni Katedra Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki
Ireneusz Beski starszy technik Dział Inżynieryjno-Techniczy WBiA
mgr inż. Marek Białek kierownik Wydziałowa Pracownia Komputerowa WBiA specjalista inżynieryjno-techniczny Dział Inżynieryjno-Techniczy WBiA
dr inż. arch. Kamil Biskup adiunkt Katedra Teorii i Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego
mgr inż. arch. Agnieszka Bojarowicz asystent Katedra Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki
mgr inż. Katarzyna Borek asystent Katedra Organizacji Budownictwa i Materiałów Budowlanych
dr inż. Przemysław Buczyński dyrektor Centrum Naukowo-Wdrożeniowe CENWIS adiunkt Katedra Inżynierii Komunikacyjnej
dr inż. Małgorzata Cholewińska adiunkt Katedra Inżynierii Komunikacyjnej
dr hab. inż. Anna Chomicz-Kowalska kierownik Laboratorium Materiałów Drogowych profesor uczelni Katedra Inżynierii Komunikacyjnej
dr inż. arch. Angelika Chyb asystent Katedra Teorii i Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego
mgr Małgorzata Cudak specjalista administracyjny Biuro Dziekana WBiA
dr inż. Agnieszka Czajkowska adiunkt Katedra Wytrzymałości Materiałów i Analiz Konstrukcji Budowlanych
dr inż. Przemysław Czapik adiunkt Katedra Technologii i Trwałości Betonu
dr hab. inż. Ryszard Dachowski profesor uczelni Katedra Organizacji Budownictwa i Materiałów Budowlanych
mgr Maciej Detka specjalista inżynieryjno-techniczny Dział Inżynieryjno-Techniczy WBiA
dr inż. Piotr Dobosz adiunkt Katedra Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki
dr inż. arch. Małgorzata Doroz-Turek adiunkt Katedra Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki
dr inż. Agnieszka Dudzik adiunkt Katedra Mechaniki, Konstrukcji Metalowych i Metod Komputerowych
mgr inż. Małgorzata Durlej starszy technik Katedra Inżynierii Komunikacyjnej
mgr inż. Katarzyna Gałek doktorant Katedra Organizacji Budownictwa i Materiałów Budowlanych
dr inż. arch. Ewelina Gardyńska-Kieliś asystent Katedra Teorii i Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego
dr hab. inż. arch. Joanna Gil-Mastalerczyk kierownik Katedra Teorii i Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego profesor uczelni Katedra Teorii i Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego
prof. dr hab. inż. Barbara Goszczyńska profesor Katedra Budownictwa Betonowego i Geotechniki
dr inż. Wioletta Grzmil adiunkt Katedra Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. Artur Hajdorowicz asystent Katedra Teorii i Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego
dr inż. arch. Jakub Heciak adiunkt Katedra Teorii i Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego
mgr inż. arch. Patrycja Iwańska-Bęben asystent Katedra Teorii i Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego
prof. dr hab. inż. Marek Iwański kierownik Katedra Inżynierii Komunikacyjnej profesor Katedra Inżynierii Komunikacyjnej
dr inż. Mateusz Iwański kierownik Laboratorium Energooszczędnych Technologii Materiałów i Inżynierii Materiałowej adiunkt Katedra Technologii i Trwałości Betonu
mgr inż. Karolina Janus starszy technik Dział Inżynieryjno-Techniczy WBiA
mgr inż. arch. Jagoda Juruś asystent Katedra Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki
mgr Nina Kacperczyk kierownik Wydziałowe Laboratorium Języków Obcych WBiA starszy lektor Wydziałowe Laboratorium Języków Obcych WBiA
dr hab. inż. arch. Lucjan Kamionka profesor uczelni Katedra Teorii i Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego
dr Mateusz Kaniewski starszy technik Dział Inżynieryjno-Techniczy WBiA
dr inż. Adam Kłak adiunkt Katedra Technologii i Trwałości Betonu
mgr Małgorzata Kopeć specjalista administracyjny Biuro Dziekana WBiA
dr hab. inż. Paweł Kossakowski profesor uczelni Katedra Wytrzymałości Materiałów i Analiz Konstrukcji Budowlanych
mgr inż. Paulina Kostrzewa-Demczuk asystent Katedra Organizacji Budownictwa i Materiałów Budowlanych
dr inż. Anna Kotwa adiunkt Katedra Technologii i Trwałości Betonu
mgr inż. Małgorzata Kozłowska specjalista administracyjny Biuro Dziekana WBiA
dr hab. Waldemar Kozub profesor uczelni Katedra Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki
dr inż. Aleksandra Krampikowska adiunkt Katedra Wytrzymałości Materiałów i Analiz Konstrukcji Budowlanych
dr inż. Andrzej Kroner adiunkt Katedra Wytrzymałości Materiałów i Analiz Konstrukcji Budowlanych
mgr Anna Kryczka starszy lektor Wydziałowe Laboratorium Języków Obcych WBiA
Poprzedni 1 2 3 Następny