Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

9 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna Stanowisko Jednostka organizacyjna
dr hab. Ihor Dzioba kierownik Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn profesor uczelni Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn
dr hab. inż. Jarosław Gałkiewicz profesor uczelni Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn
dr inż. Urszula Janus-Gałkiewicz kierownik Laboratorium Grafiki Inżynierskiej adiunkt Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn
dr inż. Sebastian Lipiec kierownik Laboratorium Podstaw Konstrukcji Maszyn adiunkt Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn
dr inż. Robert Molasy adiunkt Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn
mgr inż. Tadeusz Pała asystent Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn
mgr inż. Robert Pała kierownik Laboratorium Mechaniki Doświadczalnej asystent Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn
dr hab. Ihor Rokach profesor uczelni Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn
dr inż. Kinga Strąk adiunkt Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn
Poprzedni 1 Następny