Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

65 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna Stanowisko Jednostka organizacyjna
prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak profesor Katedra Metrologii i Niekonwencjonalnych Metod Wytwarzania
mgr inż. Anna Annusewicz asystent Katedra Automatyki i Robotyki
mgr inż. Damian Bańkowski asystent Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
dr hab. inż. Jerzy Bochnia profesor uczelni Katedra Metrologii i Niekonwencjonalnych Metod Wytwarzania
mgr inż. Krzysztof Borkowski asystent Katedra Automatyki i Robotyki
mgr inż. Kamil Borycki asystent Katedra Automatyki i Robotyki
mgr inż. Gabriel Bracha asystent Katedra Automatyki i Robotyki
mgr inż. Mateusz Broniś asystent Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Technologii Mechanicznej
dr inż. Tomasz Bucki asystent Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
dr hab. inż. Leszek Cedro profesor uczelni Katedra Automatyki i Robotyki
prof. dr hab. inż. Ryszard Dindorf profesor Katedra Mechatroniki i Uzbrojenia
dr inż. Dominik Dudek adiunkt Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
dr inż. Stanisław Dziechciarz adiunkt Katedra Automatyki i Robotyki
dr hab. inż. Zbigniew Dziopa profesor uczelni Katedra Mechatroniki i Uzbrojenia
dr inż. Damian Frej asystent Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu
dr hab. inż. Jarosław Gałkiewicz profesor uczelni Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Technologii Mechanicznej
dr inż. Dariusz Gontarski adiunkt Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych
mgr inż. Krzysztof Górzyński starszy specjalista Dział Inżynieryjno-Techniczy WMiBM
dr hab. inż. Marcin Graba adiunkt Katedra Metrologii i Niekonwencjonalnych Metod Wytwarzania
dr hab. inż. Bogusław Grabas profesor uczelni Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych
mgr inż. Paweł Grabski asystent Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu
mgr inż. Ryszard Gradoń główny specjalista Dział Inżynieryjno-Techniczy WMiBM
mgr inż. Marek Jarema specjalista naukowo-techniczny Dział Inżynieryjno-Techniczy WMiBM
mgr inż. Michał Karendał specjalista ds. realizacji prac badawczych Dział Inżynieryjno-Techniczy WMiBM
mgr Joanna Karnat lektor Wydziałowe Laboratorium Języków Obcych WMiBM
dr inż. Justyna Kasińska adiunkt Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
dr inż. Michał Kekez adiunkt Katedra Mechaniki i Procesów Cieplnych
dr hab. inż. Marek Konieczny profesor uczelni Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
mgr inż. Szczepan Kostecki asystent Katedra Automatyki i Robotyki
dr inż. Joanna Kowalczyk adiunkt Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych
prof. dr hab. inż. Czesław Kundera profesor Katedra Metrologii i Niekonwencjonalnych Metod Wytwarzania
dr inż. Jan Kyzioł adiunkt Katedra Mechaniki i Procesów Cieplnych
mgr Małgorzata Laczek starszy lektor Wydziałowe Laboratorium Języków Obcych WMiBM
Marcin Lelos technik Dział Inżynieryjno-Techniczy WMiBM
mgr inż. Piotr Maj asystent Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Technologii Mechanicznej
dr hab. inż. Włodzimierz Makieła profesor uczelni Katedra Metrologii i Niekonwencjonalnych Metod Wytwarzania
dr hab. inż. Edward Miko profesor uczelni Katedra Metrologii i Niekonwencjonalnych Metod Wytwarzania
dr inż. Robert Molasy adiunkt Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Technologii Mechanicznej
dr inż. Łukasz Nocoń adiunkt Katedra Mechatroniki i Uzbrojenia
dr inż. Łukasz Nowakowski adiunkt Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Technologii Mechanicznej
prof. dr hab. inż. Dariusz Ozimina profesor Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych
mgr inż. Tadeusz Pała asystent Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Technologii Mechanicznej
mgr inż. Dawid Pietrala asystent Katedra Automatyki i Robotyki
mgr inż. Katarzyna Piotrowska asystent Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych
dr hab. inż. Leszek Płonecki profesor uczelni Katedra Automatyki i Robotyki
prof. dr hab. inż. Leszek Radziszewski profesor Katedra Mechaniki i Procesów Cieplnych
dr hab. Ihor Rokach profesor uczelni Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Technologii Mechanicznej
Tadeusz Saletra specjalista administracyjny Dział Inżynieryjno-Techniczy WMiBM
dr inż. Michał Skrzyniarz adiunkt Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Technologii Mechanicznej
dr hab. inż. Sławomir Spadło profesor uczelni Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
Poprzedni 1 2 Następny