Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

756 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna Stanowisko Jednostka organizacyjna
prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak profesor Katedra Metrologii i Niekonwencjonalnych Metod Wytwarzania
dr inż. Anna Adamczak-Bugno adiunkt Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Budowlanych
mgr inż. Anna Annusewicz asystent Katedra Automatyki i Robotyki
Edyta Augustyn sprzątaczka Dział Administracji Domów Studenckich
dr hab. inż. Jerzy Augustyn profesor uczelni Katedra Informatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
dr inż. Kamil Bacharz adiunkt Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Budowlanych
dr inż. Magdalena Bacharz adiunkt Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Budowlanych
mgr inż. Anna Baćkowska starszy referent Dział Zamówień i Aparatury
dr hab inż. Łukasz Bąk profesor uczelni Katedra Geotechniki i Gospodarki Odpadami
mgr inż. Paulina Bąk-Patyna specjalista administracyjny Biuro Dziekana WBiA
dr inż. Michał Bakalarz adiunkt Katedra Teorii Konstrukcji i BIM
dr inż. Andrzej Bąkowski kierownik Laboratorium Zagrożeń Wibroakustycznych adiunkt Katedra Mechaniki i Procesów Cieplnych
dr inż. arch. Edyta Banachowska asystent Katedra Teorii i Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego
Zofia Banakiewicz sprzątaczka Dział Administracyjno-Gospodarczy
dr Tomasz Banasik adiunkt Katedra Ekonomii i Finansów
dr inż. Kornelia Banasik asystent Katedra Energetyki, Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych
dr Małgorzata Banasińska-Barszcz adiunkt Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną
mgr inż. Damian Bańkowski asystent Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
dr hab. inż. Remigiusz Baran profesor uczelni Katedra Informatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
dr hab. inż. Artur Bartosik kierownik Katedra Inżynierii Produkcji profesor uczelni Katedra Inżynierii Produkcji
inż. Zbigniew Barwicki specjalista administracyjny Dział Inżynieryjno-Techniczy WEAiI
mgr Monika Bębenek specjalista administracyjny Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich
dr inż. Mariusz Bedla adiunkt Katedra Systemów Informatycznych
dr hab. Jan Bednarczyk profesor uczelni Katedra Ekonomii i Finansów
Anna Bednarz samodzielna księgowa Dział Kwestury
dr inż. Radosław Belka adiunkt Katedra Systemów Informatycznych
mgr Anna Bera młodszy bibliotekarz Biblioteka Główna
mgr Małgorzata Bernatek Dziekanat WEAiI starszy specjalista Biuro Dziekana WEAiI
Ireneusz Beski starszy technik Dział Inżynieryjno-Techniczy WBiA
mgr Marta Biała specjalista administracyjny Kancelaria Główna
mgr inż. Marek Białek kierownik Wydziałowa Pracownia Komputerowa WBiA specjalista inżynieryjno-techniczny Dział Inżynieryjno-Techniczy WBiA
mgr Małgorzata Biegańska kustosz Biblioteka Główna
mgr Magdalena Bieniek-Trojan Sekcja Obsługi Administracyjnej WEAiI starszy referent Biuro Dziekana WEAiI
mgr Klaudia Binkowska starszy referent Dział Kadrowo-Płacowy
dr inż. arch. Kamil Biskup adiunkt Katedra Teorii i Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego
mgr inż. Marek Biskupski kierownik Komputerowe Sieci Regionalne Kierownik Działu Centrum Informatyczne
dr hab. inż. Sławomir Błasiak dyrektor Biuro Dyrektora Naukowego Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna profesor uczelni Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Technologii Mechanicznej
dr Małgorzata Błasiak kierownik Laboratorium Fizyki Technicznej adiunkt Katedra Mechaniki i Procesów Cieplnych
mgr Dorota Bochnacka asystent Katedra Ekonomii i Finansów
dr hab. inż. Jerzy Bochnia profesor uczelni Katedra Metrologii i Niekonwencjonalnych Metod Wytwarzania
mgr Wojciech Bogucki referent administracyjny Dział Rozwoju Kadry Naukowej i Współpracy Międzynarodowej
dr hab. inż. Dariusz Bojczuk profesor uczelni Katedra Inżynierii Produkcji
mgr inż. Kamil Borek asystent Katedra Geodezji i Geomatyki
dr inż. Katarzyna Borek asystent Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa
Grzegorz Borkowski portier Dział Administracyjno-Gospodarczy
prof. dr hab. inż. Stanisław Borkowski profesor Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną
mgr inż. Krzysztof Borkowski asystent Katedra Automatyki i Robotyki
mgr inż. Monika Borodziej-Sęk specjalista ds. administracji Dział Administracyjno-Gospodarczy
mgr Tamara Borowicz-Serzysko starszy specjalista Dział Badań
mgr inż. Andrzej Borowiec Uczelniana Sieć Komputerowa specjalista Centrum Informatyczne
Poprzedni 1 2 3 ... 16 Następny
Skip to content