Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

776 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna Stanowisko Jednostka organizacyjna
prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak profesor Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
dr Alicja Adamczak adiunkt Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną
dr inż. Anna Adamczak-Bugno asystent Katedra Wytrzymałości Materiałów i Analiz Konstrukcji Budowlanych
mgr inż. Anna Annusewicz asystent Katedra Automatyki i Robotyki
prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski profesor Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych
mgr Marcela Armańska kierownik Biuro Dziekana WEAiI Kierownik Działu Biuro Dziekana WEAiI
Edyta Augustyn sprzątaczka Dział Administracji Domów Studenckich
dr hab. inż. Jerzy Augustyn profesor uczelni Katedra Informatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
dr inż. Kamil Bacharz adiunkt Katedra Budownictwa Betonowego i Geotechniki
dr inż. Magdalena Bacharz adiunkt Katedra Budownictwa Betonowego i Geotechniki
mgr inż. Anna Baćkowska starszy referent Dział Zamówień i Aparatury
mgr Magdalena Bąk asystent Katedra Matematyki i Fizyki
dr hab inż. Łukasz Bąk profesor uczelni Katedra Geotechniki i Gospodarki Odpadami
mgr inż. Paulina Bąk-Patyna specjalista ds. administracji Biuro Dziekana WBiA
dr inż. Michał Bakalarz asystent Katedra Wytrzymałości Materiałów i Analiz Konstrukcji Budowlanych
dr inż. Andrzej Bąkowski kierownik Laboratorium Zagrożeń Wibroakustycznych adiunkt Katedra Mechaniki i Procesów Cieplnych
dr inż. arch. Edyta Banachowska asystent Katedra Teorii i Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego
Zofia Banakiewicz sprzątaczka Dział Administracyjno-Gospodarczy
dr Tomasz Banasik adiunkt Katedra Ekonomii i Finansów
mgr inż. Kornelia Banasik asystent Katedra Energetyki, Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych
dr Małgorzata Banasińska-Barszcz adiunkt Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną
mgr inż. Damian Bańkowski asystent Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
dr inż. Remigiusz Baran adiunkt Katedra Informatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
dr hab. inż. arch. Marek Barański profesor uczelni Katedra Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki
dr hab. inż. Artur Bartosik kierownik Katedra Inżynierii Produkcji profesor uczelni Katedra Inżynierii Produkcji
inż. Zbigniew Barwicki specjalista administracyjny Dział Inżynieryjno-Techniczy WEAiI
mgr Monika Bębenek specjalista administracyjny Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich
dr inż. Mariusz Bedla adiunkt Katedra Systemów Informatycznych
dr hab. Jan Bednarczyk profesor uczelni Katedra Ekonomii i Finansów
Anna Bednarz samodzielna księgowa Dział Kwestury
dr inż. Radosław Belka adiunkt Katedra Systemów Informatycznych
mgr Małgorzata Bernatek Dziekanat WEAiI starszy specjalista Biuro Dziekana WEAiI
Ireneusz Beski starszy technik Dział Inżynieryjno-Techniczy WBiA
prof. dr hab. Elżbieta Bezak-Mazur profesor Katedra Technologii Wody i Ścieków
mgr Marta Biała specjalista administracyjny Sekcja Spraw Socjalnych
mgr inż. Marek Białek kierownik Wydziałowa Pracownia Komputerowa WBiA specjalista inżynieryjno-techniczny Dział Inżynieryjno-Techniczy WBiA
mgr Małgorzata Biegańska kustosz Biblioteka Główna
mgr Magdalena Bieniek-Trojan Sekcja Obsługi Administracyjnej WEAiI starszy referent Biuro Dziekana WEAiI
dr inż. arch. Kamil Biskup adiunkt Katedra Teorii i Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego
Jerzy Biskupski portier Dział Administracyjno-Gospodarczy
mgr inż. Marek Biskupski kierownik Komputerowe Sieci Regionalne Kierownik Działu Centrum Informatyczne
dr hab. inż. Sławomir Błasiak dyrektor Biuro Dyrektora Naukowego Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna profesor uczelni Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
dr Małgorzata Błasiak kierownik Laboratorium Fizyki Technicznej adiunkt Katedra Mechaniki i Procesów Cieplnych
mgr Dorota Bochnacka asystent Katedra Ekonomii i Finansów
dr hab. inż. Jerzy Bochnia profesor uczelni Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
mgr Wojciech Bogucki referent administracyjny Dział Rozwoju Kadry Naukowej i Współpracy Międzynarodowej
mgr inż. arch. Agnieszka Bojarowicz asystent Katedra Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki
dr hab. inż. Dariusz Bojczuk profesor uczelni Katedra Inżynierii Produkcji
dr inż. Kazimierz Bolanowski Sekcja Realizacji Inwestycji B+R specjalista - inspektor ochrony radiologicznej Dział Rozwoju Zaplecza Badawczego
mgr inż. Kamil Borek asystent Katedra Geodezji i Geomatyki
Poprzedni 1 2 3 ... 16 Następny