Bezkonkurencyjni

Bezkonkurencyjni

Poznaliśmy najlepszych studentów Politechniki Świętokrzyskiej. Podczas posiedzenia Senatu prorektor Prof. Artur Maciąg i Prof. Andrzej Neimitz, dyrektor Fundacja im. Stanisława Staszica, wręczyli dyplomy laureatom Konkursu Staszicowskiego. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych studentów na poszczególnych latach, wydziałach oraz na uczelni.

Konkurs umożliwia zaprezentowanie społeczności akademickiej wyróżniających się studentów w nauce, pracy na rzecz środowiska akademickiego oraz sporcie. Stwarza studentom szansę przedstawienia swoich osiągnięć i umiejętności na uczelni oraz instytucjom zewnętrznym i pracodawcom.

Laureaci Konkursu Staszicowskiego:
Ania Błądek – Wydział Budownictwa i Architektury
Kacper Kuta – Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Karolina Kujawska – Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Monika Majewska – Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Tomasz Dygas – absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury
Monika Śliwka – Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego