Ceepus UA

Ceepus UA

Miło nam poinformować, iż zgodnie z decyzją Ministra  Edukacji i Nauki w ramach realizacji Programu CEEPUS w Polsce, od dnia 8 marca 2022 r. NAWA zaoferować może stypendia dla cudzoziemców z Ukrainy.

Stypendia na staże „Freemover UA” przeznaczone są dla studentów oraz pracowników naukowych akredytowanych uczelni z Ukrainy współpracujących z uczelniami w Polsce. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez osobę wnioskującą aplikacji elektronicznej w systemie CEEPUS na stronie internetowej Programu www.ceepus.info wraz z zatwierdzonym przez uczelnię przyjmującą w Polsce planem nauczania dla studentów lub dydaktyki dla nauczycieli akademickich.

Stypendia na mobilność „Freemover UA” w formie fizycznej przyznawane mogą być na staże przez jednostki partnerskie uczestniczące w sieciach akademickich CEEPUS, zatwierdzonych szkół letnich i intensywnych kursów CEEPUS, a także w innych akredytowanych jednostkach akademickich w Polsce zgodnie z przedstawionym do zatwierdzenia planem pracy.

Termin składania aplikacji: procedura ciągła w ramach wolnych środków.


Warunki dla aplikacji „Freemover UA”:

  1. Złożenie aplikacji Freemover poprzez stronę ceepus.info.
  2. Uzyskanie zgody uczelni przyjmującej na realizację stażu w ramach mobilności Freemover UA – Letter of Acceptance z planem pracy.

Dokument w formie elektronicznej musi zawierać:

  • zgodę uczelni na realizację planu pracy w ramach stypendium,
  • imię, nazwisko i inne dane aplikanta – stypendysty oraz numer złożonej aplikacji w systemie CEEPUS,
  • plan pracy wraz z liczbą godzin i tematami zajęć lub innych form współpracy akademickiej (np. seminaria, zajęcia laboratoryjne lub terenowe  itp.)

W przypadku uzyskania zgody Polskiego Biura CEEPUS  i przyznania stypendium na realizację stażu jako mobilności fizycznej stypendysta otrzymuje stypendium w wysokości opublikowanej na stronie www.ceepus.info lub international.tu.kielce.pl/ceepus/

W zakładce Komunikaty CEEPUS dostępne są pliki dotyczące działania otwartego na Ukrainę.