CENWIS Design Sprint

CENWIS Design Sprint

Trwa kampania medialna promująca projekt pt. „CENWIS Design Sprint” Politechniki Świętokrzyskiej, w ramach programu: pn. „Nauka dla Społeczeństwa”, skierowana do przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego. Emisja spotów promujących nastąpiła na falach rozgłośni Radia Kielce S.A. Aktualnie rozpoczyna się kampania przedmiotowego projektu na Facebooku CENWISu. Projekt realizowany w ramach programu Ministra pn. „Nauka dla Społeczeństwa.”