CENWIS Świętokrzyskim Kreatorem Rozwoju

CENWIS Świętokrzyskim Kreatorem Rozwoju

Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Politechniki Świętokrzyskiej otrzymało wyróżnienie „Świętokrzyski Kreator Rozwoju”.

27 marca 2024 roku podczas Konferencji Programowej „Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Inwestycje, które budują naszą przyszłość” władze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego nagrodziły beneficjentów, którzy zrealizowali najciekawsze projekty dzięki wsparciu Funduszy Europejskich.

Projekt „CENWIS – Centrum Naukowo-Wdrożeniowego Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” zyskał uznanie w kategorii „Nauka i biznes”. Statuetkę Świętokrzyskiego Kreatora Rozwoju odebrali prof. dr hab. inż. Paweł Kossakowski – Prorektor ds. Badań i Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi oraz dr hab. inż. Przemysław Buczyński prof. PŚk – Dyrektor Centrum Naukowo-Wdrożeniowego CENWIS.

Całkowita wartość Projektu CENWIS wyniosła 90 189 580,81 zł. Unia Europejska wsparła przedsięwzięcie kwotą 73 497 160,22 zł.

Centrum Naukowo-Wdrożeniowe CENWIS skupia 14 nowoczesnych laboratoriów specjalizujących się w takich dziedzinach, jak przemysł 4.0, transformacja cyfrowa, budownictwo zrównoważone i transformacja energetyczna. CENWIS świadczy usługi badawcze, technologiczne i wdrożeniowe na rzecz przedsiębiorców w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego.