Darmowe oprogramowanie dla inżynierów

Darmowe oprogramowanie dla inżynierów

Politechnika Świętokrzyska zawarła porozumienie o współpracy z firmą MESco Sp. z o.o. oficjalnym przedstawicielem ANSYS Inc.  (Canonsburg, USA), dzięki któremu uczelnia oferuje wszystkim pracownikom, doktorantom i studentom możliwość korzystania z najnowszej wersji oprogramowania do obliczeń inżynierskich ANSYS.

Dzięki podpisanej umowie Politechnika Świętokrzyska uzyskała roczny, bezpłatny dostęp do licencji naukowej i dydaktycznej obejmującej następujące pakiety oprogramowania:

  • Research Mechanical and CFD (25 task),
  • Research EM (5 task),
  • Research HF (5 task),
  • Research Workgroup HPC 128,
  • Teaching Mechanical and CFD (100 task),
  • Teaching EM (25 task),
  • Teaching HF (25 task).

Oznacza to możliwość wykorzystania systemu ANSYS do analizy zagadnień mechanicznych, przepływowych, termicznych, elektromagnetycznych (pola niskiej i wysokiej częstotliwości) czy pól sprzężonych. Obliczenia mogą być prowadzone jednocześnie na wielu rdzeniach z wykorzystaniem technologii HPC. Aktualnie dostępna jest najnowsza wersja oprogramowania ANSYS 19R1. W ramach współpracy przewidziana jest organizacja szkoleń dla pracowników naukowych i studentów Politechniki Świętokrzyskiej.