Eksperci dla przemysłu zbrojeniowego

Eksperci dla przemysłu zbrojeniowego

Naukowcy i studenci z Politechniki Świętokrzyskiej pomogą w opracowaniu nowych technologii zbrojeniowych. W skarżyskim Mesko otwarto właśnie  Centrum Innowacji i Wdrożeń Grupy Amunicyjno-Rakietowej. Współpracować z zakładem będzie kilka uczelni w Polsce , w tym Politechnika Świętokrzyska.

Podczas uroczystości, która odbyła się w siedzibie spółki, Prof. Zbigniew Koruba odebrał nominację do Komitetu Ekspertów ds. Innowacyjności Projektów MESKO S.A.

Dzięki współpracy powstaną oryginalne rozwiązania technologiczne, wspierane ekspertami z najsilniejszych polskich ośrodków naukowych, a naukowcy będą mieli szansę na budowanie technologii na światowym poziomie. Uruchomiony zostanie cały system zatrudnienia i programów stażowych dla młodych naukowców, którzy w przyszłości zasilą kadry całej Grupy Amunicyjno-Rakietowej.

Centrum Innowacji i Wdrożeń działa jako element w strukturach Mesko. Pracują w nim naukowcy z Politechniki Warszawskiej i Politechniki Świętokrzyskiej.

Współpraca to duża szansa dla PŚk -podkreśla profesor Zbigniew Koruba, prorektor uczelni. Pozwoli na wykorzystanie laboratoriów stworzonych za kilkaset milionów i potencjału katedry technik komputerowych i uzbrojenia. W planach uczelni jest  stworzenie własnego Centrum Badań Uzbrojenia Bezzałogowych Obiektów Ruchomych.

Taki patent na rozwój został sprawdzony w najpoważniejszych światowych gospodarkach, teraz przetestuje go skarżyskie Mesko.