Europejski Dzień Przemysłu

Europejski Dzień Przemysłu

O współpracy nauki i przemysłu rozmawiali na Politechnice Świętokrzyskiej naukowcy i przedsiębiorcy z regionu. Uczelnia zaproponowała biznesowi nowe otwarcie. Wzajemne relacje ma poprawić Centrum Naukowo – Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego ,które wybuduje PŚk.

Politechnika Świętokrzyska chce wyjść naprzeciw małym i średnim firmom. Uczelnia udostępni przedsiębiorcom swój sprzęt i laboratoria. Projekt jest ukierunkowany na inteligentne specjalizacje regionu.

„Będziemy prowadzić działalność, związaną m.in. z branżą metalowo – odlewniczą, technologiami informacyjno – komunikacyjnymi oraz usługami medycznymi” – mówił profesor Wiesław Trąmpczyński, rektor Politechniki Świętokrzyskiej.

Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego ma nadzieję, że baza laboratoryjna da impuls do rozwoju świętokrzyskiej przedsiębiorczości.

Gdy stosowane są nowe technologie, zwiększa się efektywność przedsiębiorców. Mam nadzieję, że wykorzystanie tego, co udało się dotychczas zrobić oraz nowych laboratoriów, stworzy biznesowi dogodne warunki” – mówi Adam Jarubas.

Centrum Naukowo – Wdrożeniowe ma być gotowe w 2020 roku. Koszt całej inwestycji to 75,5 mln zł, z czego prawie 67 mln zł to dofinansowanie ze środków unijnych.