Organizacja zajęć W-F

Organizacja zajęć W-F

Informujemy że zajęcia wychowania fizycznego rozpoczną się od dnia 4 listopada 2020

Zajęcia obejmują studentów z semestru letniego roku akademickiego 2019/ 2020 oraz studentów realizujących zajęcia wychowania fizycznego zgodnie z programem zajęć roku akademickiego 2020/2021.

Informacje dotyczące sposobu kontaktowania  się z poszczególnymi prowadzącymi znajdują się w instrukcji w załączniku.

Zajęcia odbywać się będą zgodnie z planami zajęć WF  zamieszczonym na stronie Centrum Sportu.

Wszystkie instrukcje i plan zajęć wychowania fizycznego znajdują się poniżej.

 

Zdalne nauczanie – zajęcia dydaktyczne

Filmy instruktażowe pracowników Centrum Sportu

Wysyłanie filmów zrealizowanych przez Studentów Politechniki Świętokrzyskiej do pracowniów Centrum Sportu