Konkurs na grant

Konkurs na grant

Konkurs na grant w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0

9 listopada 2020 rozpoczął się nabór do KONKURSU NA GRANT na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku o wysokim potencjale komercjalizacyjnym do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

Uczestnikami Konkursu mogą być:

  • pracownicy naukowi PŚk,
  • uczestnicy studiów doktoranckich PŚk,
  • zespoły naukowo-badawcze, w których Kierownikiem zespołu jest pracownik naukowy/doktorant PŚk,

posiadający wdrożeniowe wyniki prac badawczo-rozwojowych.

Max. wartość grantu 35 000 zł.

Więcej informacji