Zarządzenie Rektora

Zarządzenie Rektora

W związku ze wzrastającym ryzykiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2,
w celu ochrony zdrowia członków wspólnoty Uczelni od dnia 12 marca odwołuje się wszystkie zajęcia dydaktyczne.Do pobrania:

Zarządzenie Nr 27/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wstrzymania międzynarodowych wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników oraz możliwości wykonywania pracy lub nauki w domu w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus)

Zarządzenie Nr 28/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Uczelni