Laureaci nagrody NOVATOR 2021

Laureaci nagrody NOVATOR 2021

Informatyka i budownictwo to branże dominujące wśród projektów nagrodzonych statuetkami NOVATOR 2021, które wręczone zostały 2 czerwca.  

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono także pomysły z dziedziny chemii, energetyki i przemysłu metalowego.Niełatwo znaleźć dla nich wszystkich wspólny mianownik, toteż na najwyższą punktację od członków Kapituły mogły liczyć te z potwierdzeniem innowacyjności w postaci patentu lub zgłoszenia patentowego. Z opracowaną przez spółkę 3dArtech technologią druku paneli elewacyjnych związanych jest aż sześć zgłoszeń. Opatentowane przez Inwex w Polsce i w Europie nowe związki krzemu znajdą zastosowanie w leczeniu chorób skóry, ran, odleżyn, w zwalczaniu infekcji. Naukowcy z Politechniki Świętokrzyskiej i specjaliści z Budaru opracowali nowy rodzaj spoiwa drogowego do technologii recyklingu głębokiego na zimno – zgłosili trzy wnioski o patenty.

Od początku celem Konkursu NOVATOR, zainicjowanego przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową w 2007 roku, jest propagowanie innowacyjności. Udział w nim jest całkowicie bezpłatny, a laureaci otrzymują nagrody honorowe: statuetki i dyplomy. Warto przypomnieć, że Novator jest najstarszym w Polsce regionalnym konkursem poświęconym innowacjom w przemyśle.

Wśród tegorocznych laureatów są przedsiębiorstwa z regionu, które w minionym roku zrealizowały nowatorskie projekty inwestycyjne w produkcji i usługach. Nagrodzony został przykład współpracy nauki z przemysłem. W dziedzinie „Lider innowacyjności” Kapituła doceniła dorobek na polu wdrażania innowacji, a w dziedzinie „Animator gospodarki” – osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju gospodarczego. Tytuł „Młody novator” otrzymał liczący mniej niż 30 lat autor najciekawszego rozwiązania technicznego.

Podczas uroczystości 2 czerwca, którą prowadził prezydent SIPH Cezary Tkaczyk, nagrody wręczali: dyrektor Robert Wzorek reprezentujący Wojewodę Świętokrzyskiego, dyrektor Katarzyna Kowalewska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, dyrektor Regionu Świętokrzyskiego Banku Gospodarstwa Krajowego Piotr Waluszewski oraz przewodniczący Rady Głównej SIPH Andrzej Witkowski.

Dyrektor Robert Wzorek odczytał list gratulacyjny od wojewody świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza, który osobiście brał udział w posiedzeniu Kapituły NOVATORA 2021. Do nagrodzonych wojewoda skierował m.in. następujące słowa:

„Znalezienie się w zaszczytnym gronie laureatów jest prestiżowym wyróżnieniem i świadczy o Państwa wyjątkowości i nietuzinkowości. Jestem przekonany, że otrzymane wyróżnienie będzie motorem do poszukiwania kolejnych twórczych rozwiązań, co z kolei przełoży się na kształtowanie pozytywnego wizerunku naszej regionalnej gospodarki.”

Niespodziankę dla laureatów przygotował Narodowy Bank Polski, który ufundował srebrne monety kolekcjonerskie o nominale 10 złotych z serii Wielcy polscy ekonomiści. Wręczył je zastępca dyrektora Oddziału Okręgowego NBP w Kielcach Krzysztof Szczerba.

Wręczenie Novatorów odbyło się tym razem w kieleckiej restauracji „Winnica”. – W obliczu wojny za naszą wschodnią granicą Zarząd Izby podjął decyzję, aby uroczystość wręczenia nagród odbyła się w tym roku w skromniejszej formie. Zaoszczędzone środki – 10 tysięcy złotych – zostaną przekazane na wsparcie dla Ukrainy za pośrednictwem specjalnego konta w Banku Gospodarstwa Krajowego – mówi prezydent SIPH Cezary Tkaczyk.

W uroczystości udział wzięli: pracownicy naukowi Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z prorektorem prof. Jarosławem Karpaczem, grono naukowców Politechniki Świętokrzyskiej z prorektorem prof. Markiem Iwańskim, członkini Prezydium Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Ewa Maruszak, sympatycy Izby, członkowie kapituły konkursu, przedstawiciele mediów, przedsiębiorcy zrzeszeni w Izbie, członkowie Rady Głównej z przewodniczącym Andrzejem Witkowskim, członkowie  Zarządu i Komisji Rewizyjnej Izby z przewodniczącym Dariuszem Trzebińskim oraz pracownicy biura SIPH.

Patronat nad konkursem sprawują: Prezes Urzędu Patentowego RP, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wojewoda Świętokrzyski i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Od początku sponsorem konkursu są Bank Gospodarstwa Krajowego i Ośrodek Enterprise Europe Network przy SIPH. W tym roku wsparcia finansowego udzielili także Wojewoda Świętokrzyski i Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

NOVATOR 2021 – LAUREACI

• Innowacyjna inwestycja

– 3dArtech Sp. z o.o. Kielce

Projekt: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii druku 3d do wykonywania przestrzennych struktur ognioodpornych, akustycznych oraz estetycznych.

Spółka 3dArtech opracowała technologię druku 3d, w której powstają panele elewacyjne o znakomitych walorach dekoracyjnych i akustycznych. O innowacyjności projektu świadczy 6 zgłoszeń patentowych.

– Budownictwo Drogowe BUDAR Sp. z o.o. Królewiec Poprzeczny

Projekt: Innowacyjny sposób przebudowy zniszczonej nawierzchni drogowej oraz nawierzchnia drogowa wykonana według tego sposobu, z zastosowaniem dedykowanego środka wiążącego.

Nowe spoiwo firmy BUDAR pozwala na przebudowę zniszczonej konstrukcji nawierzchni drogowej przy zastosowaniu recyklingu materiałów. Uzyskuje się trwałą i nośną podbudowę drogową bez konieczności zakupu nowych materiałów.

– Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa INWEX Sp. z o.o. Kielce

Projekt: Kompleksowe związki krzemu organicznego, sposób otrzymywania kompleksowych związków krzemu organicznego oraz zastosowanie kompleksowych związków krzemu organicznego.

Nowe związki krzemu organicznego znajdą zastosowanie w leczeniu wielu groźnych chorób. Wynalazek Inweksu otrzymał już patent polski oraz europejski, co daje możliwość sprzedaży licencji do wielu krajów.

• Współpraca nauka – przemysł

– Zespół naukowców Politechniki Świętokrzyskiej i Budownictwo Drogowe BUDAR Sp. z o.o. Królewiec Poprzeczny

Projekt: Innowacyjna technologia wykorzystująca optymalizację środka wiążącego przeznaczonego do recyklingu głębokiego na zimno konstrukcji nawierzchni drogowych zapewniająca jej trwałość eksploatacyjną.

Efektem współpracy naukowców Politechniki Świętokrzyskiej i Budaru jest innowacyjne spoiwo drogowego do technologii recyklingu głębokiego na zimno. Z nową technologią związane są trzy zgłoszenia patentowe.

• Lider innowacyjności

– Digital Engineering Solutions Sp. z o.o. Kielce

Za znaczące osiągnięcia w dziedzinie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przemyśle.

DES opracowuje innowacyjne technologie do inspekcji konstrukcji budowlanych. Oprogramowanie to zastosowano między innymi do pomiarów najdłuższego w Europie mostu Great Belt w Danii.

• Animator gospodarki

– Jacek Brzozowski

Za wkład w ożywienie gospodarcze Kielc i regionu.

Jacek Brzozowski umiejętnie dostosowuje się do potrzeb rynku i dywersyfikuje działalność. Apolloplast jest największym w Kielcach producentem stolarki budowlanej. Od kilku lat swoimi inwestycjami budowlanymi Jacek Brzozowski dynamicznie zmienia oblicze centrum Kielc.

 Młody novator

– mgr Laura Frydel (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)

Projekt: Sposób wytwarzania adsorbentów haloizytowo-węglowych na bazie prekursora węglowego z celulozy do adsorpcji zanieczyszczeń organicznych z fazy ciekłej.

Laureatka jest współautorką wynalazku, który stanowi alternatywę dla stosowanych w oczyszczalniach wód, lecz drogich, węgli aktywnych. To technologia otrzymywania na skalę przemysłową adsorbentów haloizytowo-węglowych, na bazie prekursora węgla z celulozy.

źródło: siph.com.pl