Matematyka bez poprawki

Matematyka bez poprawki

„Matematyka bez poprawki” to innowacyjny projekt zainicjowany w celu wsparcia uczniów ze szkół z terenu województwa świętokrzyskiego przygotowujących się do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym w roku szkolnym 2021/2022. Projekt był realizowany przez Kuratorium Oświaty w Kielcach we współpracy z Politechniką Świętokrzyską. Zajęcia projektowe w województwie świętokrzyskim poprowadziło 93 nauczycieli, w 54 szkołach dla łącznie 1474 uczniów z naszego województwa. Łącznie przeprowadzono 2641 godzin zajęć.