Nagrody za wynalazki

Nagrody za wynalazki

Posiedzenie Świętokrzyskiej Rady Innowacji połączone z wręczeniem nagród laureatom XIII edycji Konkursu „Świętokrzyski Racjonalizator” odbyło się dziś w Hotelu La Mar w Kielcach. W wydarzeniu wziął udział Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa.

Konkurs „Świętokrzyski Racjonalizator” został ustanowiony 28 września 2009 roku przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego – zwrócił się do uczestników spotkania Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. – Głównym celem konkursu jest wyłanianie szczególnie wartościowych inicjatyw w najważniejszych obszarach aktywności gospodarczej, o dużym znaczeniu dla innowacyjnego rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. Dzisiejsze posiedzenie Świętokrzyskiej Rady Innowacji jest również poświęcone zagadnieniom związanym z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027, w tym zagadnieniom dotyczącym wsparcia innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. W ramach tego celu współfinansowane będą projekty prowadzone przez przedsiębiorstwa i konsorcja oraz działania zmierzające do transformacji cyfrowej gospodarki – dodał Tomasz Jamka.

W ramach „Świętokrzyskiego Racjonalizatora” rozpatrywane są rozwiązania, na które Urząd Patentowy RP udzielił ochrony (patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy) oraz projekty wynalazcze (wynalazki i wzory użytkowe) zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym RP w roku kalendarzowym, poprzedzającym daną edycję konkursu. Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonać mogą podmioty posiadające siedzibę/miejsce zamieszkania na terenie Województwa Świętokrzyskiego.

Zgłoszone rozwiązania podlegają szczegółowej analizie przez Komisję Konkursową, która w oparciu o ustalone kryteria przyznaje nagrody na rzecz ich twórców. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Zarządu Województwa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, czołowych instytucji otoczenia biznesu i świata nauki z regionu, rzecznik patentowy oraz przedstawiciel Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Do XIII edycji Konkursu zgłoszonych zostało 31 patentów oraz projektów innowacyjnych, które Komisja Konkursowa poddała szczegółowej analizie. W jej wyniku przyznano trzy Nagrody Główne, jedno Wyróżnienie oraz osiem Nagród za zgłoszone wynalazki.

Nagrody oraz wyróżnienia wręczyli laureatom „Świętokrzyskiego Racjonalizatora”: członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Jacek Sułek oraz zastępca dyrektora Katarzyna Kowalewska.


Nagrody za zgłoszone wynalazki:

  • na rzecz zespołu twórców: mgr inż. Marta Grzyb, dr inż. Łukasz Nocoń, dr inż. Łukasz Nowakowski mgr inż. Piotr Szmidt, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, pn.: Dysza wylotowa silnika rakietowego.

  • na rzecz zespołu twórców: dr hab. inż. Norbert Radek, prof. PŚk, mgr inż. Wojciech Pauli, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, pn.: Urządzenie i sposób badania zmęczeniowego powłok lakierniczych, zwłaszcza dla osi kolejowych.

  • na rzecz zespołu twórców: dr inż. Krzysztof Maciejewski, dr hab. inż. Anna Chomicz-Kowalska, prof. PŚk, dr inż. Mateusz Iwański, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, pn.: Sposób wykonania mieszanki kruszyw i/lub gruntu, związanej spoiwami o właściwościach hydraulicznych, przeznaczonej do stosowania w górnych i dolnych warstwach konstrukcji nawierzchni drogowych oraz mieszanka wykonana tym sposobem.

  • na rzecz zespołu twórców: dr inż. Łukasz Nowakowski, dr inż. Michał Skrzyniarz, dr hab. inż. Sławomir Błasiak, prof. PŚk, dr hab. inż. Wojciech Depczyński, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, pn.: Urządzenie do badania trwałości drzwi.

  • na rzecz twórcy: dr inż. Paweł Zmarzły, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, pn.: Łożysko toczne z dynamicznym smarowaniem.

Nagrody główne za patenty:

  • na rzecz zespołu twórców: dr hab. inż. Grzegorz Radomski, dr hab. inż. Sławomir Karyś, mgr inż. Paweł Stawczyk, mgr inż. Marcin Pawlak, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach pn.: Zestaw do indukcyjnego ogrzewania rozjazdów szynowych.