Nauka i biznes połączą siły

Nauka i biznes połączą siły

Bez współpracy naukowców i przedsiębiorców można zapomnieć o innowacyjnej gospodarce. Województwo świętokrzyskie ma szansę stać się modelowym przykładem współpracy tych dwóch światów. Dziś na uczelni odbyła się konferencja prasowa na temat nowego projektu PŚk pn.: CENWIS z udziałem Adama Jarubasa, marszałka województwa świętokrzyskiego.

W murach Politechniki Świętokrzyskiej powstanie nowoczesna baza laboratoriów, które mają dać impuls do rozwoju przedsiębiorczości. To, co dzieje się w zaciszu laboratoriów, ma wykorzystywać przemysł. Na realizację programu CENWIS, PŚk otrzymała blisko 67 milionów złotych z unijnej kasy. W ramach projektu powstanie 6 nowych laboratoriów, pozostałych 6 zostanie doposażonych w nowoczesną aparaturę. Uczelnia wzbogaci się o nowy budynek. To ma być Centrum na miarę XXI wieku. Specjalistyczny sprzęt stworzy szansę na promowanie pomysłów i innowacji w świętokrzyskich firmach. Powstała baza ma prowadzić swoją działalność w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu: budownictwa, branży metalowo-odlewniczej, zrównoważonego rozwoju energetycznego, technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz usług medycznych.

Pierwsze spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami uczelnia zaplanowała 21 lutego br. Budowa nowej bazy rozpocznie się jeszcze w tym roku.CENWIS

 Centrum Naukowo – Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego

 

Projekt w ramach naboru nr RPSW.01.01.00–00–26–0001/17 – Działanie 1.1: Wsparcie Infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 (wartość projektu ogółem: 75 510 000,00 zł, wartość dofinansowania: 66 854 453,76 zł)

w skład, którego wchodzi 12 laboratoriów Politechniki Świętokrzyskiej:

 • 6 laboratoriów istniejących w strukturach PŚk, które zostaną zmodyfikowane i doposażone aparaturowo oraz
 • 6 nowo utworzonych.

Powstała baza laboratoryjna będzie prowadzić swoją działalność w obszarach inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj.:

 • budownictwa zasobooszczędnego,
 • branży metalowo – odlewniczej,
 • zrównoważonego rozwoju energetycznego,
 • technologii informacyjno – komunikacyjnyh oraz
 • usług medycznych.

 

Głównymi celami bezpośrednimi projektu CENWIS są:

 • zbudowanie interdyscyplinarnego unikatowego i innowacyjnego Centrum Naukowo – Wdrożeniowego Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego [CENWIS] wyposażonego w najnowocześniejszą infrastrukturę badawczo – rozwojową;
 • utworzenie na bazie zasobów nowoczesnej infrastruktury badawczej zaplecza naukowo-badawczo-wdrożeniowego dla przedsiębiorstw głównie Regionu Świętokrzyskiego;
 • dostępność wytworzonej w ramach przedsięwzięcia infrastruktury B+R dla zainteresowanych podmiotów – w szczególności przedsiębiorstw – na przejrzystych
  i niedyskryminacyjnych zasadach;
 • zwiększenie aktywności badawczo – rozwojowej przedsiębiorstw prowadzącej do wytworzenia oraz przygotowania do wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów, usług;
 • wzrost wykorzystania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w gospodarce regionu świętokrzyskiego;
 • wdrożenie mechanizmu umożliwiającego Politechnice Świętokrzyskiej wykorzystanie wspartej infrastruktury B+R do działalności gospodarczej oznaczającego zdolność do generowania przychodów z prowadzenia działalności badawczej;
 • wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw– z sektorem nauki oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu;

 

Swym zakresem rzeczowym projekt CENWIS obejmuje:

 • rozbudowę istniejącej hali laboratoryjnej nr 4 Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki [WEAiI];
 • przebudowę węzła komunikacyjnego na terenie kampusu PŚk [wjazdu na Parking Główny PŚk];
 • budowę – na Parkingu Głównym PŚk – konstrukcji wsporczej pod instalację paneli fotowoltaicznych wraz z ich montażem oraz podłączeniem do sieci energetycznej Uczelni;
 • budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych [w tym szybkiego ładowania] wraz z miejscami postojowymi;
 • instalację turbin wiatrowych na dachach hal laboratoryjnych oraz budynku dydaktycznym ENERGIS Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki [WIŚGiE];
 • dostawę wraz z montażem aparatury naukowo – badawczej na potrzeby 12 specjalistycznych laboratoriów badawczych.

 

Laboratoria w Projekcie CENWIS

            Zasadniczym elementem przedmiotowej inwestycji jest dostawa i montaż wyposażenia 12 specjalistycznych laboratoriów badawczych, których działalność będzie ukierunkowana na prowadzenie badań na rzecz przedsiębiorstw, głównie województwa Świętokrzyskiego.

Laboratoria doposażone aparaturowo:

 1. Energooszczędnych Technologii Materiałów i Inżynierii Materiałowej;
 2. Konstrukcji Betonowych i Diagnozowania Obiektów Technicznych;
 3. Prototypowania i Eksploatacji Technologii i Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii;
 4. Innowacyjnego Modelowania i Prototypowania 3D;
 5. Sztucznej Inteligencji;
 6. Automatyzacji Procesów w Przemyśle Metalowo–Odlewniczym;

  Laboratoria nowo utworzone:

 1. Radiografii i Tomografii Komputerowej;
 2. Zaawansowanych Nanotechnologii i Nanomateriałów;
 3. Niskoemisyjnych Źródeł Energii Elektrycznej;
 4. Niskoemisyjnych i Odnawialnych Źródeł Energii;
 5. Wytwarzania, Modyfikowania i Charakteryzacji Materiałów dla Optoelektroniki, Nanoelektroniki i Fotoniki;
 6. Biomasy Stałej i Energetyki Biogazowej.