Nowy Profesor

Nowy Profesor

Prof. Artur Maciąg z Politechniki Świętokrzyskiej odebrał z rąk Prezydenta Andrzeja Dudy nominację profesorską. Nowy profesor jest wybitnym matematykiem. Uroczystość odbyła się 4 marca br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Prof. dr hab. Artur Maciąg ukończył w 1990 roku studia magisterskie na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Praca magisterska dotyczyła równań różniczkowych cząstkowych i zatytułowana była Zagadnienie Dirichleta. Po ukończeniu studiów związał się z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach, otrzymując zatrudnienie na stanowisku asystenta, początkowo w Instytucie Mechaniki Stosowanej, później w Katedrze Matematyki. Obecnie pracuje w Katedrze Informatyki i Matematyki Stosowanej. W obszarze zainteresowań naukowych prof. Artura Maciąga pozostają szeroko pojęte zastosowania matematyki. Główny nurt badań to rozwiązywanie bezpośrednich i odwrotnych zagadnień mechaniki opisywanych równaniami różniczkowymi cząstkowymi z wykorzystaniem funkcji Trefftza. W polu zainteresowań pozostają również zagadnienia związane ze statystyką, ekonometrią, prognozowaniem oraz zastosowaniami matematyki w naukach ekonomicznych. W roku 1999 Artur Maciąg uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Obrona odbyła się przed Radą Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej a sama rozprawa nosiła tytuł Analiza stabilności rozwiązań równań Helmholtza dla zagadnień odwrotnych pól temperatur w elementach maszyn. W roku 2002 Artur Maciąg rozpoczął ośmiomiesięczny staż w Instytucie Mechaniki Technicznej Uniwersytetu Karlsruhe. Wyniki uzyskane w czasie pobytu na tym stypendium stały się podstawą do zdobycia stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych. Kolokwium habilitacyjne odbyło się w 2011 roku na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. W swoim dorobku Artur Maciąg posiada około osiemdziesięciu artykułów naukowych w tym wiele w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Wygłosił ponad pięćdziesiąt referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych. Jest autorem dwóch skryptów dla studentów, dwóch monografii oraz jednej książki, wydanej przez PWE. Wykonał recenzje licznych artykułów naukowych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W latach 2012-2016 Artur Maciąg pełnił funkcję Prodziekana ds. Nauki i Badań na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego. Od roku 2016 jest prorektorem ds. Studenckich i Dydaktyki Politechniki Świętokrzyskiej. Prywatnie Prof. Artur Maciąg ma żonę oraz dwóch synów. Jest pasjonatem górskich wędrówek oraz jazdy na rowerze.

fot. Igor Smirnow, KPRP